Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

23. april 2013

Gassdrevet spesialskip til Goliat bygges i Norge

Stavanger-rederiet Simon Møkster Shipping AS er tildelt en ti-års kontrakt for leveranse av et nytt, spesialbygd forsynings- og beredskapsfartøy tilknyttet Goliat produksjonsplattform i Barentshavet. Fartøyet skal bygges i Norge og blir unikt på norsk sokkel, med en kombinasjon av plattformforsynings- og beredskapskapasitet.

Simon Møkster Shipping AS leverte det beste tilbudet i sterk nasjonal og internasjonal konkurranse, vurdert etter både tekniske og kommersielle kriterier. Skipet vil bli skreddersydd for arktiske oppdrag, og bygges både som et plattformforsynings- og beredskapsskip. Skipet vil ha oljevernutstyr ombord og vil også kunne foreta brannslukking, rednings- og tauingstjenester.