Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

10. august 2012

Produksjonsstart på Goliat forskyves

Eni Norge har sammen  med partnerskapet i Goliatlisensen, besluttet å utsette produksjonsstart på Goliat til tredje kvartal 2014. Hovedårsaken er forsinket levering av produksjonsplattformen.

Planlagt produksjonsstart var ved innsendelse av plan for utbygging og drift (PUD) satt til fjerde kvartal i 2013.

Utbyggingen av Goliatfeltet er basert på omfattende totalentrepriser (EPC) for leveranser av undervannsproduksjonssystemene, felt- og stigerør, produksjonsinnretning, kraftkabel til land, modifisering av strømnett i Hammerfestområdet, samt en moderne produksjonsplattform med bruk av mye ny teknologi.

Prosjektet har møtt uforutsette utfordringer. Disse er i hovedsak relatert til teknologiske nyvinninger knyttet til produksjonsplattformen. Basert på enighet i Goliatlisensen utsettes derfor planlagt avreise fra Hyundai Heavy Industries verftet til slutten av 2013/første kvartal 2014. 

Fremdriften for de andre hovedaktivitetene for utbyggingen av Goliat opprettholdes til tross for forsinkelsen.

Forsinkelsen fører til økte kostnader for Goliat-utbyggingen på om lag 2,5 milliarder kroner.

Eni Norge har tidligere varslet Olje- og Energidepartementet økte investeringskostnader på omlag 3,7 milliarder kroner. Denne økningen skyldes i hovedsak økte markedspriser, lengre leveringstid for flere utstyrspakker og høyere råvarekostnader grunnet sterkt press i leverandørmarkedet

Kostnadene for Goliatutbyggingen er nå estimert til omlag 36,7 milliarder kroner. Opprinnelig kostnadsanslag lå på 30,5 milliarder NOK.

Fakta

Goliat blir det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet med Eni Norge som operatør ( 65 %) og Statoil som partner (35%) . Goliat skal etter planen produsere 170 millioner fat olje over en 15 årsperiode.

Eni Norge er en del av Eni, et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i 80 land.

 

For ytterligere informasjon:

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
Eni Norge

Tlf: 52 87 49 68
Mobil: 92 61 67 59

Andreas.wulff@eninorge.com