Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Portalen oljevern.no inneholder en rekke nye og oppdaterte filmer og animasjoner som forklarer oppbyggingen av oljevernberedskapen for norsk petroleumsindustrien.

1. februar 2012

Eni Norge og Statoil lanserer ny oljevernportal

Webportalen oljevern.no er et initiativ fra Eni Norge og Statoil, som er partnere i flere lete- og utbyggingsprosjekter i nordområdene. Selskapene står blant annet sammen om utbyggingen av Goliat-feltet i Barentshavet.

– I forbindelse med petroleumsaktivitet i nord er oljevernberedskap høyt prioritert. Med nyvinningen oljevern.no ønsker vi å samle informasjon om norsk oljevernberedskap, samtidig som vi ønsker å formidle oppdatert informasjon om beredskapsløsninger for nordområdene og Goliat-feltet, sier kommunikasjonsrådgiver Grethe Foldnes.

Portalen inneholder en rekke nye og oppdaterte filmer og animasjoner som forklarer oppbyggingen av norsk oljevernberedskap for petroleumsindustrien. Utbyggingen av Goliat-feltet, den første oljeutbyggingen i Barentshavet, har gjennom mange års forskning og utvikling ført til flere nyvinninger innen norsk oljevernberedskap, og disse blir også grundig presentert.

Informasjonen som er å finne i artikler og presentasjoner på denne webportalen er til dels selskapenes egne presentasjoner, og til dels videreformidling av informasjon som er tilgjengelig fra flere kilder. Vi henviser til eksterne kilder i de aktuelle artiklene, og håper dermed at informasjonen hos andre kilder kan være lettest mulig tilgjengelig.

Både Statoil og Eni Norge er medlemmer i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). NOFO ivaretar den operative oljevernberedskapen på vegne av operatørene. oljevern.no er ment som et supplement til fagmiljøenes informasjon og vi håper at den for eksempel kan være nyttig i utdanningssammenheng.

Statoil og Eni Norge samarbeider for eksempel om et 30-talls forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot forbedringstiltak innen norsk oljevern. Flere av disse tiltakene har ført til konkrete forbedringer av utstyr og metoder som nå blir tatt i bruk i oljevernberedskapen.

Artiklene og presentasjonene er tilrettelagt for web av News on Request AS.

Ønskes mer informasjon er kontaktperson hos Eni Norge:
Tom Gederø
Epost: tom.gedero@eninorge.com