Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

17. august 2011

Tilbyr oljevernkontrakter til fiskebåteiere

PRESSEMELDING: Oljeindustrien tilbyr nå de første oljevernkontraktene til fiskebåteiere i Finnmark. – Fiskerne har unik lokalkunnskap og kan mobilisere på kort varsel. Dermed vil den kystnære oljevernberedskapen styrkes ytterligere, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Langsiktig satsing
Med oppstart i 2013 blir Goliat det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Operatør Eni Norge, partner Statoil og NOFO har gjennom flere år jobbet systematisk sammen med Fiskarlaget Nord for å legge til rette for bruk av lokale fiskere innen oljevern. I februar 2011 kom nytt regelverk fra myndighetene på plass.

Fiskebåtenes hovedoppgave vil være å slepe lenser, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr.

Det legges stor vekt på at oljevernberedskapen for Goliat skal være effektiv, robust og tilpasset de lokale forholdene.

– Avtalene som nå kommer på plass med lokale fiskebåteiere er et viktig bidrag for å realisere denne målsettingen, sier oljevernrådgiver Ole Hansen i Eni Norge. – Avtalene er et resultat av en langsiktig satsning og vil bidra til å styrke oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten uansett kilde til utslipp.

– Å nytte fiskeflåten og fiskernes unike kompetanse om arbeid i rom sjø, og om lokale vær- og strømforhold, er effektivt og lønnsomt for både oljenæring, fiskerinæring og samfunnet for øvrig, sier Ivar Sagen i Fiskarlaget Nord.

– Bruk av fiskebåter innen permanent oljevernberedskap er en nyvinning. Finnmark er først ute, men ordningen kan også bli aktuell for andre deler av Norskekysten, sier Knudsen.

Grundig prosess
NOFO har benyttet Polarkonsult i Harstad for å bistå med utvelgelse av de aktuelle fiskebåtene. Det har vært et omfattende arbeid, i og med at interessen fra fiskerhold har vært stor. Om lag 140 fartøy er blitt vurdert.

– Det har vært viktig å benytte en uavhengig tredjepart. Nå tilbyr vi kontrakter til de første fiskefartøyene. Målet er 30 i løpet av 2011, men vi vil sannsynligvis trenge flere etter hvert, sier Knudsen.

I løpet av høsten 2011 skal også de som inngår avtale gjennomgå omfattende opplæring innen oljevern. Opplæringen kan skje i regi av Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole i Tjeldsund – kompetansemiljøer Eni Norge og NOFO inngikk samarbeid med i mai i år.

Tilleggsaktivitet
Deltakelse i beredskapsordningen blir en tilleggsaktivitet for fiskerne, en aktivitet som ikke skal gå på bekostning av deres daglige virke. Samtidig må det settes av tid til kurs, øvelser og eventuelle reelle aksjoner.

– Vi har i samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord jobbet frem et helhetlig avtaleopplegg. Dette omfatter fire hovedelementer: En basiskompensasjon for å delta i ordningen, så kommer sats for henholdsvis øvelser, kurs og aksjoner, sier Knudsen.

Kontaktpersoner:
Sjur W. Knudsen, NOFO, telefon 51 56 30 00, mobil 908 22 313
Ivar Sagen, Fiskarlaget Nord, telefon 77 68 20 56, mobil 918 47 396
Andreas Wulff, Eni Norge, telefon 52 87 49 68, mobil 926 16 759