Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

9. mai 2011

Nord-Norge med ny oljevernopplæring

PRESSEMELDING: NOFO og Eni Norge inngår samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole om oljevernopplæring. -De to nordnorske kompetansemiljøene har tatt utfordringen fra oljenæringen på strak arm. At de når forener krefter og kommer raskt i gang med opplæring av oljevernpersonell, er en stor styrke for beredskapen, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole skal samarbeide om å utvikle og gjennomføre et nytt og unikt undervisningsopplegg for flere elementer innen oljevernberedskapen. Partene undertegnet intensjonsavtalen 6. mai i Tromsø. For utvikling av fagplanene opprettes det en faggruppe hvor Kystverket inngår i tillegg til kontraktspartnerne.

-Vi har etterspurt både opplæring av mannskap på fiskefartøy som skal inngå i oljevernberedskapen, samt opplæring av spesialmannskap som skal jobbe i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp. Begge deler blir godt dekket i dette nye opplegget, sier Knudsen.

Ny aktivitet
Intensjonsavtalen danner grunnlag for et nytt samarbeid mellom to utdanningsmiljøer i nord, samtidig som det blir ny aktivitet ved de to skolene. I første omgang er avtalen tett knyttet til Goliat utbyggingen i Barentshavet, og skal bidra til å styrke oljevernberedskapen i området.

-For oljeindustrien er det viktig at vi får hentet ut det beste av de etablerte kompetansemiljøene. Intensjonsavtalen vi nå har landet bidrar nettopp til å sikre dette, sier Knudsen.

Kontaktpersoner:
Sjur W. Knudsen, administrerende direktør i NOFO, mobil 908 22 313

Andreas Wulff, kommunikasjonssjef i Eni Norge, mobil 926 16 759

Hans Mikelborg, seksjonssjef i Norges Brannskole, mobil 991 07 886

Hilmar Gerhardsen, avdelingsleder Nordkapp Maritime fagskole, mobil 918 03 314

Kort om NOFO
NOFO utvikler og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 29 operatørselskaper. Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen. NOFO har tilgang til betydelige beredskapsressurser som kan mobiliseres til alle deler av norsk sokkel, blant annet: