Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

5. januar 2011

Tørr brønn i det sørlige Barentshavet - 7120/12-5

PRESSEMELDING: Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 489, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7120/12-5 i Barentshavet. Brønnen er boret ca. 115 km nordvest for Hammerfest og ca. 50 km vest for Goliatfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Stø, Snadd og Kobbeformasjonene). Det ble påtruffet reservoarbergarter med til dels god reservoarkvalitet både i Stø og Snaddformasjonene, men Kobbeformasjonen var dårligere enn forventet. Det ble funnet spor av hydrokarboner både i Stø og Kobbeformasonene, men bevegelige hydrokarboner ble ikke påtruffet og brønnen er klassifisert som tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 489. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007 den 29.02.2008. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3605 meter under havflaten og ble avsluttet etter å ha boret 60 m inn i Kobbeformasjonen. Havdypet er 187 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/12-5 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 488 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7119/12-4 der Statoil Petroleum ASA er operatør.

Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kontaktperson i Eni Norge:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759
andreas.wulff@eninorge.com