Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

22. juli 2010

Marulk PUD godkjent av myndighetene

PRESSEMELDING: Plan for Utbygging og Drift av det Eni-opererte Marulkfeltet i Norskehavet er godkjent av Olje- og energidepartementet. Investeringsbeløp for Marulkfeltet er rundt 4 milliarder kroner og planlagt produksjonsstart er andre kvartal 2012.

Olje- og energidepartementet har godkjent Plan for Utbygging og Drift av det Eni-opererte Marulkfeltet i Norskehavet, der Statoil og Dong Energy er lisenspartnere. Dette er en viktig milepæl for Eni Norge siden Marulk blir det første egenopererte feltet som vil komme i produksjon på norsk sokkel. Investeringsbeløp for Marulkfeltet er rundt 4 milliarder kroner og planlagt produksjonsstart er andre kvartal 2012.

Marulk vil utnytte eksisterende infrastruktur og derigjennom bidra til økt produksjon over den Statoil opererte flytende produksjons-, lagrings- og lasteenheten på Norne (Norne FPSO). Dette bidrar til å opprettholde investeringsnivået samt sikre god ressursforvaltning på sokkelen. Driften av Marulk vil i stor grad bli samkjørt med Statoil sin drift av Norne slik at mange av leveransene vil foregå innen gjeldende rammeavtaler.

Eni Norge AS er operatør for Marulk med en eierandel på 20 prosent, mens Statoil ASA og DONG E&P Norge AS har eierandeler på henholdsvis 50 og 30 prosent. Marulkfeltet vil bli utbygget som en undervannsløsning med tilkopling til Norne FPSO. Feltet ligger i Norskehavet, omtrent 30 kilometer sørvest for Norne på ca 365 meters vanndyp. Marulk er et gass- og kondensatfelt med produksjon fra to brønner. Utvinnbare reserver er anslått til å være 73 millioner fat oljeekvivalenter.

Som operatør for Marulk i Produksjonslisens PL 122 har Eni Norge det overordnede ansvar for alle prosjektaktiviteter. Statoil vil på vegne av operatøren utføre arbeidet fra og med havbunnsinstallasjonene, klargjort for installering av brønnhodesystemer, frem til tilkoblingspunktet på Norne FPSO.

Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759
andreas.wulff@eninorge.com