Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

2. juli 2010

Kraftkonsesjon for Goliat

PRESSEMELDING: NVE har godkjent konsesjonssøknad fra Eni Norge og Hammerfest Energi Nett for bygging av landanlegg og strømforbindelsen til Goliatfeltet. Arbeid under denne anleggskonsesjonen skal sikre kraftforsyning til Goliatfeltet samt styrking av 132 kV-regionalnettet i Hammerfest.

Eni Norge har søkt myndighetene og fått godkjent en energiløsning av Goliatfeltet med blant annet kraft fra land. Som følge av vedtaket, søkte Eni Norge og Hammerfest Energi Nett om anleggskonsesjon for utbygging av landanlegg som skal sikre kraftforsyning til Goliatfeltet ved oppstart i 2013.

Denne utbyggingen vil også styrke Hammerfest Energi Netts lokale 22 kV-forsyning samtidig som det vil gi en betydelig oppgradering og et nytt anlegg for 132 kV-regionalnettet i deler av Hammerfestområdet.

Goliatfeltet skal delelektrifiseres gjennom en ny sjøkabel, tilknyttet kraftnettet på land, med en kapasitet på 75 MW. Elektrifisering av Goliat vil føre til ca 50 prosent CO2 -reduksjon sammenliknet med en løsning der elektrisiteten kun produseres på innretningen. Goliat blir med dette forsynt med verdens lengste og kraftigste sjøkabel i sitt slag.

Etter planen skal anleggsarbeidet vare i to år, med oppstart i 2011. Eni Norge står som utbygger, men alle anlegg tilhørende regional- og lokalnettet vil tilbakerføres til Hammerfest Energi Nett før idriftsettelse.

Operatør for Goliatfeltet er Eni Norge AS (65 %) sammen med partner Statoil Petroleum AS (35 %). En utbygging av Goliat vil være den første utbyggingen av et oljefelt i den norske delen av Barentshavet.

Eni Norge er en del av Eni, som er et Italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Grethe Foldnes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 52 87 48 28
Mobil: 992 30 931
grethe.foldnes@eninorge.com