Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

10. mai 2010

Eni Norge årsresultat

PRESSEMELDING: Selskapet hadde et resultat etter skatt på 2 358 millioner kroner i 2009.

Eni Norges totale driftsinntekter for 2009 var på 15 170 millioner kroner mot 21 002 millioner kroner i 2008. Nedgangen i 2009 skyldes hovedsakelig lavere olje- og gasspriser.
Selskapets nettoresultat var på 2 358 millioner kroner mot 3 757 millioner kroner i 2008. Inntektsskatten ble redusert fra 11 080 millioner kroner i 2008 til 5 986 millioner kroner i 2009.

Netto produksjon i 2009 var 46 millioner fat oljeekvivalenter. Daglig produksjon for Eni Norge i 2009 var 126 000 fat oljeekvivalenter. Til sammenligning var den gjennomsnittlige døgnproduksjonen i 2008 på 129 000 fat oljeekvivalenter.

Dokumenterte reserver ved årsslutt er 434 millioner fat oljeekvivalenter, noe som betyr en økning fra 376 millioner sammenlignet med foregående år. Den største årsaken til denne økningen var godkjenningen av PUD-en i juni 2009.