Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

10. mai 2010

Eni Norge årsresultat

PRESSEMELDING: Selskapet hadde et resultat etter skatt på 2 358 millioner kroner i 2009.

Eni Norges totale driftsinntekter for 2009 var på 15 170 millioner kroner mot 21 002 millioner kroner i 2008. Nedgangen i 2009 skyldes hovedsakelig lavere olje- og gasspriser.
Selskapets nettoresultat var på 2 358 millioner kroner mot 3 757 millioner kroner i 2008. Inntektsskatten ble redusert fra 11 080 millioner kroner i 2008 til 5 986 millioner kroner i 2009.

Netto produksjon i 2009 var 46 millioner fat oljeekvivalenter. Daglig produksjon for Eni Norge i 2009 var 126 000 fat oljeekvivalenter. Til sammenligning var den gjennomsnittlige døgnproduksjonen i 2008 på 129 000 fat oljeekvivalenter.

Dokumenterte reserver ved årsslutt er 434 millioner fat oljeekvivalenter, noe som betyr en økning fra 376 millioner sammenlignet med foregående år. Den største årsaken til denne økningen var godkjenningen av PUD-en i juni 2009.