Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

6. april 2010

Kontrakt tildelt på Goliat strømkabel

PRESSEMELDING: Eni Norge AS og partner Statoil Petroleum AS har valgt ABB AB som leverandør av undervannskabelen for Goliat utbyggingsprosjekt i Barentshavet.

Eni har på vegne av utvinningstillatelse 229 signert en kontrakt med ABB i Sverige. Kontrakten gjelder levering av undervannskabelen som skal forsyne Goliat FPSO med strøm fra kraftnettet på land. Kontraktsverdien er 676 millioner kroner.

Goliatfeltet skal delelektrifiseres gjennom en ny sjøkabel, tilknyttet kraftnettet på land, med en kapasitet på 75 MW. Elektrifisering av Goliat vil føre til 50 prosent CO2-reduksjon sammenliknet med en løsning der elektrisiteten kun produseres på innretningen. Goliat blir med dette forsynt med verdens lengste og kraftigste sjøkabel i sitt slag.

Denne strømkapasiteten ansees å være det maksimale som kan oppnås med denne typen kabel innen tidsrammen som er fastsatt for Goliat utbyggingsprosjekt.

Ved oppstart vil strømoverføringen fra kraftnettet på land til Goliat FPSO være betydelig mindre enn tilgjengelig kabelkapasitet. Denne løsningen gir imidlertid stor fleksibilitet og vil sørge for at Goliat FPSO vil kunne dekke fremtidige behov og fungere som senter for produksjonstjenester for eventuelle andre funn i nærheten av feltet.

ABB har nylig levert en tilsvarende høyspentkabel (vekselstrøm) til et annet norsk utbyggingsprosjekt til havs og vil bruke denne erfaringen til å ytterligere optimalisere leveransen til Goliat. Kontrakten dekker ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjonsarbeid (EPCI). Installasjonsarbeidet til havs vil utføres i løpet av sommeren 2013.

Eni Norge AS (65 %) er operatør for utvinningstillatelse 229 med Statoil Petroleum AS (35 %) som partner. Goliatfeltet vil bli utviklet ved hjelp av en flytende, produksjons-, lagrings- og lasteenhet (FPSO) av typen Sevan 1000. Feltet vil bli operert fra Hammerfest, og den første oljen planlegges produsert i fjerde kvartal 2013.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759
andreas.wulff@eninorge.com