Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

9. mars 2010

Første Marulk-kontrakt tildeles FMC

PRESSEMELDING: Eni Norge og partnere Statoil og DONG har på vegne av Marulk-lisensen (PL 122) valgt FMC som produsent og leverandør av undersjøisk produksjonsutstyr til bruk på Marulk-feltet. Kontrakten har en verdi på rundt 370 millioner kroner (omtrent 62 millioner dollar).

FMCs leveranser omfatter produksjon av to undersjøiske ventiltrær, tre undersjøiske kontrollmoduler, et samlerør med tilhørende topside-kontrollsystem og tilkoblingsutstyr. Systemene skal produseres og monteres ved FMCs anlegg i Kongsberg og Dunfermline, Skottland. De første leveransene skal i følge planen settes i gang i andre kvartal 2011.

Når Marulk-utbyggingen kommer i produksjon i andre kvartal 2012 vil dette bidra til økt produksjon fra eksisterende felt på den norske kontinentalsokkelen. Dette vil føre til god ressursforvaltning.

Begge partnere har gitt klarsignal til å sette i gang kontrakter i tidlig fase vedrørende viktige komponenter før godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD) foreligger. Dette har også blitt godkjent av Olje- og energidepartementet.

Neste skritt for Marulk-prosjektet er innlevering av PUD til Olje- og energidepartementet samt å oppnå godkjenning innen andre kvartal 2010.

Kontrakter for øvrig utstyr, tjenester og installasjonsarbeid som behøves for Marulk-utbyggingsprosjektet, vil bli tildelt fortløpende i løpet av første halvår 2010.

Planlagt produksjonsstart for Marulk-feltet er andre kvartal 2012.

Eni Norge AS er operatør for Marulk med en andel på 20 prosent, mens Statoil Petroleum AS og DONG E&P Norge AS har eierandeler på henholdsvis 50 og 30 prosent.

Marulk-feltet ligger i Norskehavet, omtrent 30 kilometer sørvest for Norne-feltet på 365 meters dyp. Utbyggingens første fase vil bestå av to brønner koblet til den flytende produksjons-, lagrings- og lasteenheten på Norne-feltet. Marulk er et gass- og kondensatfelt. Utvinnbare reserver er anslått til å være rundt 73 millioner fat oljeekvivalenter.

Som operatør for PL 122 Marulk har Eni Norge det overordnede ansvar for alle aktiviteter. Statoil vil bistå Eni Norge som operatør ved å utføre sentrale oppgaver i forbindelse med havbunnsinstallasjonene og koblingen til FPSO-en på Norne-feltet. Eni Norge har ansvar for den overordnede prosjektledelsen på Marulk og er også ansvarlig for lisensforvaltning, reservoarstyring, boreaktiviteter samt myndighetskontakt.

Eni Norge er en del av Eni S.p.A, et integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759
andreas.wulff@eninorge.com