Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

20. januar 2010

Goliat gir styrket oljevernberedskap i nord

PRESSEMELDING: Et nytt beredskapsfartøy, spesielt tilpasset forholdene i Barentshavet, skal bygges for Goliatfeltet. Fartøyet vil gi betydelig økt oljevernberedskap i regionen.

Eni Norge har inngått en intensjonsavtale med Esvagt A/S om levering av nytt beredskapsfartøy for Goliat, spesielt tilpasset forholdene i Barentshavet. Avtalen har en varighet på ti år.

Avtalen innebærer bygging av et nytt fartøy, det mest moderne i sitt slag, og er en viktig milepæl i å nå målet om en robust og effektiv beredskap tilpasset Goliatfeltet.

Det vinteriserte fartøyet vil ha en kontinuerlig tilstedeværelse på feltet og vil bli utformet og utrustet for forholdene i Barentshavet. Fartøyet vil tilfredsstille de siste kravene til søk og redning og oljevernberedskap (NOFO 2009). Dette vil sikre en rask og effektiv respons i tilfelle personellrelaterte hendelser eller oljeutslipp, og vil styrke den totale beredskapen i regionen både når det gjelder søke- og redningsoppdrag, samt oljevern.

Fartøyet vil være utstyrt både med en hurtig redningsbåt og en “daughter craft”, og vil ha en hekkløsning som sikrer effektive redningsoperasjoner. Det vil bli installert oljedetekterende radar og infrarødt kamera som skal sørge for påvisning og overvåking, i tilfelle olje på sjø under forhold med redusert sikt og i mørke. I samarbeid med NOFO vil Eni utstyre fartøyet med siste generasjons offshore oljelenser. Videre vil det ha utstyr for bruk av dispergeringsmidler, samt ha oppvarmede tanker for oppsamling av olje.

Goliatfeltet ligger i et område som ble tildelt under Barentshavsrunden i 1997. Goliat er planlagt å starte produksjon i løpet av 2015.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229/229B er Eni Norge AS (operatør 65 %) og Statoil Petroleum AS (partner 35 %). Eni Norge er en del av Eni S.p.A, ett av verdens største integrerte energiselskap, med base i Italia.

Esvagt A/S (www.esvagt.dk) er en dansk, ledende leverandør av offshore sikkerhetstjenester og en del av SVITZER gruppen som er 100 prosent eid av A.P. Møller-Mærsk. Avtalen er gjort i samarbeid med skipsmeglerfirmaet R. G. Hagland AS (www.haglandoffshore.com ) i Haugesund. Avtalen er et viktig element for å sikre at vilkårene i plan for utbygging og drift blir oppfylt

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon +47 926 16 759/+47 52 87 49 68
andreas.wulff@eninorge.com

Kontaktperson i Esvagt A/S:
Ovin H. Carlsson
Administrerende direktør
Tel. +45 33 98 77 19/ +45 204 41 119
ohc@esvagt.dk