Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

1. desember 2009

Eni Norge vil dokumentere ringvirkninger

PRESSEMELDING: Eni Norge AS engasjerer det Finnmarksbaserte forskningsinstituttet Norut Alta-Àltà for å gjennomføre følgeforskning av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord.

Kontrakten om følgeforskning av Goliat ble undertegnet 24. november i Stavanger. Avtalen mellom Eni Norge AS og Norut Alta-Àltà løper fra 2009 til 2013, med intensjon om å videreføre kontrakten til to år inn i driftsfasen. Kontrakten har en ramme på 8 millioner kroner.

Eni Norge ønsker å bidra til og videreutvikle den kunnskap og kompetanse om samfunnsmessige virkninger som er opparbeidet i regionen i forhold til petroleumsaktivitet. Norut Alta-Àltà er derfor valgt for å gjennomføre følgeforskning av Goliat-prosjektet.

Formålet med følgeforskningen er tredelt. For det første vil følgeforskningen utvikle kunnskap om industriprosjekters betydning for regional utvikling i Nord-Norge. For det andre vil følgeforskningen bidra med kunnskap i en regional kontekst som bidrar til at Eni Norge kontinuerlig kan analysere og dokumentere effekter og konsekvenser som følger av aktiviteten i regionen. Følgeforskningen vil bistå med oppdatert informasjon om utviklingstrekk som kan anvendes av politiske myndigheter, leverandørindustri og andre regionale aktører. Til sist vil følgeforskningen bidra med å videreutvikle kunnskapsbasen i regionen knyttet til olje- og gassutviklingen i nordområdene.

Norut Alta-Àltà er et regionalt forskningsinstitutt lokalisert i Alta og Hammerfest. Instituttet har en flerfaglig profil. De siste årene har instituttet arbeidet med blant annet Følgeforskning Snøhvit 2002-2008.

Rettighetshavere for utvinningstillatelse PL 229/229B er Eni Norge AS (operatør 65 %) og Statoil Petroleum AS (partner 35 %). Goliatfeltet ligger i et område som ble tildelt under Barentshavsrunden i 1997. Stortinget samtykket i juni i år til utbygging av Goliat og produksjonsoppstart på Goliatfeltet er ventet i 2013.

Eni Norge AS er en et norsk selskap i den italienske Eni-gruppen.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef i Eni Norge AS
Andreas Wulff
Telefon + 47 92616759/ +47 52874968
andreas.wulff@eninorge.com

Adm.dir i Norut Alta-Àltà
Sveinung Eikeland
Telefon + 47 97094032
sveinung.eikeland@norut.no