Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

9. september 2009

Goliat genererer positive ringvirkninger

PRESSEMELDING: Goliat-prosjektet vil gi positive ringvirkninger i hele Nord-Norge og særlig i Finnmark. Ifølge planene vil feltet være i drift om fire år, og vil gi ny kunnskap, vekst og sysselsetting til nordområdene.

Utbyggingen av Goliatfeltet vil innebære store investeringer og tidligere erfaring viser at en betydelig del av disse vil kunne gå til regionale og lokale leverandører.

Eni er allerede i gang med tiltak som trengs for å oppfylle forpliktelsene i utbyggingsplanen som er godkjent av myndighetene:
– Eni har plassert distriktskontoret og driftsorganisasjonen i Hammerfest, og prosjektet vil generere et betydelig antall direkte og indirekte arbeidsplasser.

– Eni har invitert en rekke norske leverandører å delta i anbudsprosesser for Goliat-prosjektet.

– Sammen med forskningsselskapene i Nord-Norge og Finnmark Fiskerlag, har Eni utviklet nye typer oljevernutstyr spesielt tilrettelagt for kystfiskeflåten. Selskapet arbeider for å sikre at små fiskebåter vil bli godkjent av Sjøfartsdirektoratet, slik at de kan bli en permanent del av den kommende oljevernberedskapen for Goliat.

– Eni har inngått avtaler med skoler og høyskoler i Nord-Norge for å hjelpe ungdom i nord til å tilegne seg kompetanse og engasjeres i petroleumsnæringen i Finnmark.

Eni har i forbindelse med teknisk design av Goliat lagt stor vekt på barrierer mot alle typer utslipp for å redusere eksponering både for personell og miljø. Selskapet har særlig fokus på kystnær beredskap og tar sikte på å utnytte den lokale kompetanse som finnes i regionen. Dette gjelder lokalkunnskap til havet og været i området som for eksempel fiskere og andre med relevant kunnskap.

Sikkerhet og beredskapstiltak mot oljesøl på Goliat vil bygge videre på og samordnes med allerede etablert beredskap gjennom NOFO, Kystverket, IUAer og andre relevante aktører. Oljeindustriens beredskap kommer i tillegg til annen statlig beredskap. Det betyr at Goliat vil gi en forbedring av beredskapen langs Finnmarkskysten.