Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

24. juni 2009

Forbedret oljevern i strandsonen

PRESSEMELDING: Eni Norge presenterte i dag forbedret oljevernutstyr som vil effektivisere rensing av oljeforurenset strandsone.

Sammen med Mercur Maritime fra Harstad og Norges Brannskole i Tjeldsund presenterte Eni Norge idag en ny og forbedret modell av Vacuna 2000 som skal brukes i forbindelse med oljevernberedskap i standsonen.

Vacuna er et eksisterende system som er brukt for påføring og opptak av absorbenter på oljeforurenset strand. Systemet ble opprinnelig utviklet av Mercur i samarbeid med Statens forurensingstilsyn (SFT) i 1993. Det nye systemet er videreutviklet slik at Vacuna 2000 er mer brukervennlig og har større kapasitet enn tidligere modeller.

Dette er et av samarbeidsprosjekt mellom Eni Norge og StatoilHydro for å forbedre oljevernberedskapen i nordområdene, og det nye utstyret vil bli utplassert ved Norges brannskole i forbindelse med opplæring av oljevernpersonell.

Dette er også et viktig prosjekt med hensyn på å styrke strandsoneberedskapen (Barriere 4) for Goliat og andre aktiviteter i nordområdene. Dette er ett av over 30 samarbeidsprosjekter mellom Eni Norge og StatoilHydro.