Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

14. mai 2009

Konsesjonssøknad for elektrifisering av Goliatfeltet er sendt

PRESSEMELDING: Eni Norge søker om konsesjon for bygging og drift av kabelforbindelse mellom Fastlands-Norge og produksjonsinnretningen på Goliatfeltet i Barentshavet, med tilhørende ny transformatorstasjon og nettoppgraderinger på land. Tiltakene berører Hammerfest kommune i Finnmark. Konsekvensutredningen (KU), som er en del av konsesjonssøknaden kartlegger virkninger på miljø, naturresurser og samfunn samt vurderer avbøtende tiltak.

Eni Norge har utarbeidet konsesjonssøknad med konsekvensutredning på bakgrunn av utredningsprogram fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden og KU vil bli sendt på høring og som en del av denne prosessen vil det blant annet bli avholdt folkemøte i Hammerfest. Målet er at konsesjonssøknaden skal være ferdigbehandlet i løpet av våren 2010.

Elektrifisering av Goliatfeltet skal baseres på kraft fra land via en 100 km lang sjøkabel kombinert med gassturbindrevet generator med varmegjenvinning på Goliat-innretningen. Den valgte løsningen vil bidra til cirka 50 prosent reduksjon i CO2-utslippene i forhold til en løsning uten elektrifisering.

Eni Norge og Hammerfest Energi Nett har en intensjonsavtale vedrørende arbeidet for landdelen av elektrifiseringen av Goliatfeltet.

Goliatfeltet planlegges bygget ut med en flytende produksjonsenhet til havs. Enheten vil ha tilknyttede havbunnsbrønner og være utstyrt for prosessering, lagring og lasting av olje samt reinjeksjon av gass. Stortingsbehandling av Goliat-ubyggingen forventes å foregå i 2. kvartal 2009. Planlagt oppstart av Goliat er 4. kvartal 2013.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 229 og 229B er: Eni Norge AS (operatør) – 65 %, StatoilHydro Petroleum AS – 35 %

Klikk her for å lese mer om søknad og konsekvensutredningen på NVE sin hjemmeside

Eni Norges kontaktansvarlig:
Jone Stangeland
Communication Manager
Telephone +47 915 66 869 / +47 52 87 49 68
jone.stangeland@eninorge.com