Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

14. mai 2009

Konsesjonssøknad for elektrifisering av Goliatfeltet er sendt

PRESSEMELDING: Eni Norge søker om konsesjon for bygging og drift av kabelforbindelse mellom Fastlands-Norge og produksjonsinnretningen på Goliatfeltet i Barentshavet, med tilhørende ny transformatorstasjon og nettoppgraderinger på land. Tiltakene berører Hammerfest kommune i Finnmark. Konsekvensutredningen (KU), som er en del av konsesjonssøknaden kartlegger virkninger på miljø, naturresurser og samfunn samt vurderer avbøtende tiltak.

Eni Norge har utarbeidet konsesjonssøknad med konsekvensutredning på bakgrunn av utredningsprogram fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden og KU vil bli sendt på høring og som en del av denne prosessen vil det blant annet bli avholdt folkemøte i Hammerfest. Målet er at konsesjonssøknaden skal være ferdigbehandlet i løpet av våren 2010.

Elektrifisering av Goliatfeltet skal baseres på kraft fra land via en 100 km lang sjøkabel kombinert med gassturbindrevet generator med varmegjenvinning på Goliat-innretningen. Den valgte løsningen vil bidra til cirka 50 prosent reduksjon i CO2-utslippene i forhold til en løsning uten elektrifisering.

Eni Norge og Hammerfest Energi Nett har en intensjonsavtale vedrørende arbeidet for landdelen av elektrifiseringen av Goliatfeltet.

Goliatfeltet planlegges bygget ut med en flytende produksjonsenhet til havs. Enheten vil ha tilknyttede havbunnsbrønner og være utstyrt for prosessering, lagring og lasting av olje samt reinjeksjon av gass. Stortingsbehandling av Goliat-ubyggingen forventes å foregå i 2. kvartal 2009. Planlagt oppstart av Goliat er 4. kvartal 2013.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 229 og 229B er: Eni Norge AS (operatør) – 65 %, StatoilHydro Petroleum AS – 35 %

Klikk her for å lese mer om søknad og konsekvensutredningen på NVE sin hjemmeside

Eni Norges kontaktansvarlig:
Jone Stangeland
Communication Manager
Telephone +47 915 66 869 / +47 52 87 49 68
jone.stangeland@eninorge.com