Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

12. juni 2020

Vil jobber for en bærekraftig framtid

Vår Energi tror på olje- og energibransjens fremtid i Norge, og vi jobber hver dag for å være en ansvarlig aktør på norsk sokkel. Les om hva vi gjør i bærekraftsrapporten for 2019.

Vi mener at samfunnene og lokalsamfunnene vi er tilstede i bør dra nytte av vår aktivitet og at vi skal ha et og langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Bærekraftsprinsipper og resultatfaktorer knyttet til dette driver derfor Vår Energis strategi, investeringsbeslutninger og leteaktiviteter i hele verdikjeden.

Ny rapport

I vår nye Vår Energi Sustainability Report 2019 beskriver vi vårt arbeid med bærekraft i hele selskapet til våre interessenter, i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) Standarder og FNs FNs Sustainability Development Goals (SDGs).

Del av løsningen

Klimaendringer er vår tids største utfordring, samtidig har verden et økende behov for energi. I Vår Energi er vi fast bestemt på å gjøre vår del for å redusere klimagassutslippene våre og samtidig gi verden den energien den trenger.

To tanker samtidig

Vi har to tanker i hodet samtidig. I løpet av de neste ti årene må globale klimagassutslipp halveres hvis vi skal lykkes med å stoppe den globale oppvarmingen. Et samfunn med lavere utslipp nærmer seg. Imidlertid spår prognoser at olje og gass vil forbli dominerende i energimiksen, noe som også er i tråd med Paris-avtalen om klimaendringer.

Våre mål

Å oppfylle klimamål vil kreve enorm innsats og Vår Energi mener at petroleumsnæringen er posisjonert for å spille en viktig rolle i å finne kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for å nå våre mål. Sammen med en samlet olje- og gassindustri, som en del av Konkraft-samarbeidet, forplikter vi oss til å redusere CO2-utslippene våre med 40 % i løpet av 2030 og til nær netto nullutslipp innen 2050.

Videre er vår samfunnsmessige «licence to operate» avhengig av å være et selskap som driver vår virksomhet på en trygg måte og at selskapet vårt er et godt sted å jobbe for våre ansatte og entreprenører.

For å lese mer om Vår Energis kontinuerlige arbeid for å forbedre selskapet vårt, vennligst les Vår Energi Sustainability Report 2019.