Vindparken Hywind Tampen ble i dag åpnet av Kronprins Haakon. Gullfaks- og Snorre er de første olje- og gassplattformene i verden som får kraft fra havvind for å kutte CO2-utslipp. 

Hywind Tampen forventes å kutte 200.000 tonn CO2-utslipp årlig fra olje- og gassproduksjonen til Gullfaks- og Snorre-plattformene i Nordsjøen. Vår Energi er partner i Snorre-lisensen.  

CEO i Vår Energi, Torger Rød:

“Vi er stolte over å være med på et historisk og viktig pionerprosjekt på norsk sokkel. Hywind Tampen-prosjektet har gitt Norge verdifull erfaring som blir viktig når vi sammen skal utvikle havvind videre i Norge og globalt. Prosjektet beviser også at norsk offshore-industri har det som skal til for å planlegge, bygge og sette i drift et stort, flytende havvindanlegg”.

Vindparken består av 11 vindturbiner med en kapasitet på 88 MW. Turbinene vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.  

På fem år har prosjektet gått fra tegnebrettet til ferdigstilling. 60 prosent av kontraktsverdiene i prosjektet er tildelt norske leverandører. Dette har bidratt til ny aktivitet, grønne arbeidsplasser, lokale ringvirkninger og teknologiutvikling for framtidige flytende havvindsprosjekter i en voksende industri.   

Fakta om Hywind Tampen 

  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu 
  • Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW 
  • Vindparken ligger om lag 140 kilometer fra land 
  • Havdyp: mellom 260 og 300 meter 
  • Begynte produksjon av strøm i tredje kvartal 2022 og er fullt operativt per august 2023. 
  • Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem. 
  • Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner. 
  • Den norske regjeringen har satt en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. Hywind Tampen er den første havvindparken i Norge, og demonstrerer mulighetene som ligger i fornybarproduksjon på norsk sokkel.