Eldfisk-partnerne feirer produksjonsstart fra Eldfisk Nord.

Produksjonsstarten er noen uker foran planen – «et resultat av eierskap, effektivitet og godt samarbeid», oppsummerer Rune Oldervoll SVP Production i Vår Energi:

Utbyggingsprosjektet Eldfisk Nord er et godt eksempel på hvorfor vi mener norsk sokkel er det beste plassen å være for et lete- og produksjonsselskap i vekst, som Vår Energi. Eldfisk Nord er et resultat av eierskap og effektivitet hos operatøren ConocoPhillips, som er en av våre viktige samarbeidspartnere i Nordsjøen. Produksjonsstarten markerer nok en milepæl i vår strategi for videre vekst og langsiktig verdiskaping, og støtter vårt produksjonsvekstmål på 400 tusen fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025.

Eldfisk Nord omfatter tre havbunnsrammer som ligger omtrent syv kilometer fra Eldfisk-komplekset. Det totale ressurspotensialet er i størrelsesorden 50-90 millioner fat oljeekvivalenter.

Eldfisk Nord ligger i produksjonslisens (PL) 018, og rettighetshaverne er Vår Energi ASA (12,388%), TotalEnergies EP Norge AS (39,896%), operatør ConocoPhillips Skandinavia AS (35,112%), Sval Energi AS (7,604%) og Petoro AS (5,000%).