Vår Energi er i rute mot målet om å doble produksjonen fra 2023 til utgangen av 2025 og har en klar plan om å opprettholde en produksjon på 350 000-400 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 2030. Dette annonseres på Vår Energis kapitalmarkedsoppdatering for 2024 som avholdes i dag.

Planen for vekst, verdiskaping og robust avkastning støttes av 10 pågående feltutbygginger, modning av over 20 tidligfaseprosjekter, en dobling av leteaktiviteten med deltakelse i omlag 60 planlagte brønner i løpet av de neste fire årene, og et solid ressursgrunnlag på mer enn 3 milliarder fat oljeekvivalenter.

Vår Energi CEO, Nick Walker:

Vår Energi er et ledende, rendyrket olje- og gasselskap med en unik kunnskap om norsk kontinentalsokkel og en diversifisert portefølje med eierskap i ca. 200 lisenser, 47 produserende felt og nøkkelinfrastruktur. Med Neptune-transaksjonen har vi styrket vår posisjon som den nest største eksportøren av naturgass fra Norge.

Vi har en klar strategi for vekst og verdiskaping som et av verdens raskest voksende olje- og gasselskaper. Vi er i rute mot et produksjonsmål på rundt 400 000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025 og har en klar plan for å opprettholde produksjon på 350 000-400 000 fat per dag mot 2030. Vår Energi vil levere fat med høy margin og lave utslipp fra mer enn 20 nye tidligfase tie-in prosjekter i modning med lav risiko og nær eksisterende infrastruktur. Disse er planlagt utbygd mot slutten av den pågående perioden med høy prosjektaktivitet på norsk sokkel. Denne kombinasjonen gir økt fleksibilitet, kort utviklingstid, lave breakeven-kostnader og rask tilbakebetaling. Vi forventer å utløse et samlet potensiale for fri kontantstrøm på 4,5-8* milliarder dollar i løpet av 2024-2028, noe som støtter attraktive og forutsigbare utbytter.

Olje og gass vil være en viktig del av verdens energiforsyning i flere tiår fremover. Vi er en pålitelig og sikker leverandør av energi til Europa fra en attraktiv norsk sokkel med stabile rammebetingelser, kombinert med en betydelig ressursbase, lave utslipp og lave kostnader.

Høydepunkter

 Strategi for vekst og verdiskaping

 • Solid historikk med ~2,2 milliarder dollar utbetalt til aksjonærene siden 2018
 • Et sterkere rendyrket olje- og gasselskap med en styrket gassposisjon på norsk sokkel og økt fremtidig utbyttekapasitet etter Neptune Energy Norge-oppkjøpet
 • Synergipotensial etter oppkjøpet økt til 500 millioner dollar etter skatt over tid, en oppjustering på 200 millioner dollar fra opprinnelig guiding
 • Unikt grunnlag for langsiktig verdiskaping med mer enn 3 milliarder fat oljeekvivalenter i reserver, ressurser og leteprospekter

Sterkt fundament for fremtidige verdiskaping

 • På vei mot ca. 400 000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025, drevet av feltutbygginger nær ferdigstillelse, inkludert Balder X og Johan Castberg
 • En klar plan for å opprettholde 350 000-400 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 2030 basert på en fleksibel, robust portefølje på over 20 tidligfase-prosjekter med kort utviklingstid
 • Akselerert leteaktivitet med rundt 60 planlagte brønner de neste fire årene
 • Involvert i mer enn 100 brønner i 2024, inkludert produksjon-, infill- og letebrønner
 • Klar plan for å redusere produksjonskostnadene til ~10 dollar** per fat før utgangen av 2025

Plan for avkarbonisering

 • Sterkt utgangspunkt, i øverste kvartil for industrien
 • Klar plan for utslippskutt gjennom elektrifisering, porteføljeoptimalisering og energistyring
 • Målet om nær null metanutslipp i 2024, over 50 % reduksjon av scope 1-utslipp innen 2030 og nær null innen 2050

 Solid grunnlag for langsiktig avkastning til aksjonærene

 • Opprettholde lønnsom produksjon med positiv fri kontantstrøm over 45 dollar per fat i perioden 2024-2028
 • Potensial for å generere 4,5-8 milliarder dollar i fri kontantstrøm i perioden 2024-20281
 • Utbyttepolicy på 20-30% av kontantstrøm fra drift (CFFO) etter skatt over tid, med 2024-forventning på omtrent 30% av CFFO

*Scenario brent 70 og 90 dollar per fat oljeekvivalenter. Eksklusive netto riskede leteressurser og netto Neptune betaling på 1.2 milliarder dollar

**Tilsvarer tidligere guiding på USD 8 per boe, inflasjonsjustert

Webcast og telefonkonferanse i dag 14:00 CET

Presentasjonen etterfulgt av spørsmål og svar vil bli overført via live webcast fra kl. 14:00 CET, ledet av CEO Nick Walker, COO Torger Rød og CFO Stefano Pujatti.

Presentasjonsmateriell og webcast finner du er her. 

Kontakt

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 905 09 291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no