Vår Energi er tildelt Polaris CO2-lagringslisens i Barentshavet, sammen med partnerne Equinor (operatør) og Horisont Energi. 

Polaris-reservoaret for CO2-lagring ligger i Barentshavet, ca 100 km utenfor Finnmarkskysten. Polaris utgjør en nøkkelkomponent i Barents Blue-prosjektet som Vår Energi videreutvikler mot et konseptvalg i samarbeid med Equinor og Horisont Energi. 

Partnerskapet i Barents Blue-prosjektet planlegger å utnytte Polaris-reservoaret til permanent lagring av CO₂ fanget fra Barents Blue-anlegget. Barents Blue vil muliggjøre produksjon av karbonnøytral ammoniakk ved anlegget som planlegges i Hammerfest. Barents Blue vil omdanne naturgass fra Barentshavet til ren, blå ammoniakk ved hjelp av karbonfangst og -lagring.  

Vår ambisjon er å være en netto null produsent, scope 1 og 2, innen 2030. Barents Blue og Polaris kan bli et viktig skritt i en mer karbonnøytral retning. I tillegg er vi, som en stor ressurseier, dedikert til effektiv ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, forklarer Bjørn Thore Ribesen, VP Field Development and Projects. 

Vår Energi inngikk Barents Blue-samarbeidet med Equinor og Horisont Energi for å utforske mulighetene for produksjon av blå ammoniakk fra naturgass, med CO2-fangst og lagring i Hammerfest i september 2021. Samme år inngikk partnerskapet et samarbeid for å utvikle Polaris CO2-lagringsprosjektet. 

Lisensen ble tildelt partnerskapet i Polaris/prosjektet av Olje- og energidepartementet, som en del av annonseringen av tildelingen av lisenser for CO2-lagre på norsk kontinentalsokkel, den xx mars. 

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 246 000 fat i 2021. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest.

Kontakt

Andreas Wulff
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
+47 926 16 759