Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Illustrasjon av Baretns Blue-konseptet i Hammerfest.
Illustrasjon: Horisont Energi

5. april 2022

Vår Energi tildelt konsesjon for CO2-lagring i Barentshavet 

Vår Energi er tildelt Polaris CO2-lagringslisens i Barentshavet, sammen med partnerne Equinor (operatør) og Horisont Energi. 

Polaris-reservoaret for CO2-lagring ligger i Barentshavet, ca 100 km utenfor Finnmarkskysten. Polaris utgjør en nøkkelkomponent i Barents Blue-prosjektet som Vår Energi videreutvikler mot et konseptvalg i samarbeid med Equinor og Horisont Energi. 

Partnerskapet i Barents Blue-prosjektet planlegger å utnytte Polaris-reservoaret til permanent lagring av CO₂ fanget fra Barents Blue-anlegget. Barents Blue vil muliggjøre produksjon av karbonnøytral ammoniakk ved anlegget som planlegges i Hammerfest. Barents Blue vil omdanne naturgass fra Barentshavet til ren, blå ammoniakk ved hjelp av karbonfangst og -lagring.  

Vår ambisjon er å være en netto null produsent, scope 1 og 2, innen 2030. Barents Blue og Polaris kan bli et viktig skritt i en mer karbonnøytral retning. I tillegg er vi, som en stor ressurseier, dedikert til effektiv ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, forklarer Bjørn Thore Ribesen, VP Field Development and Projects. 

Vår Energi inngikk Barents Blue-samarbeidet med Equinor og Horisont Energi for å utforske mulighetene for produksjon av blå ammoniakk fra naturgass, med CO2-fangst og lagring i Hammerfest i september 2021. Samme år inngikk partnerskapet et samarbeid for å utvikle Polaris CO2-lagringsprosjektet. 

Lisensen ble tildelt partnerskapet i Polaris/prosjektet av Olje- og energidepartementet, som en del av annonseringen av tildelingen av lisenser for CO2-lagre på norsk kontinentalsokkel, den xx mars. 

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 246 000 fat i 2021. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest.

Kontakt

Andreas Wulff
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
+47 926 16 759