Vår Energi tilbys 10 nye lisenser, hvorav fem som operatør, ved tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk sokkel for 2021.

Resultatene fra tildelingen av forhåndsdefinerte områder for 2021 ble kunngjort av Olje- og energidepartementet i dag.

De nye lisensene passer godt med vår eksisterende portefølje. De styrker vår posisjon i viktige kjerneområder, samtidig som de gir oss mulighet til å utvikle nye, spennende deler av sokkelen. De årlige TFO-rundene er viktige for industrien. De støtter våre vekstplaner og muliggjør effektiv leting og feltutvikling ved å gi tilgang til områder i nærheten av eksisterende infrastruktur, sier CEO i Vår Energi, Torger Rød.

Vår Energi er tildelt følgende lisenser:

  • Nordsjøen: PL 1043b (op), PL 1139
  • Norskehavet: PL 1154 (op), PL 586B, PL 091F, PL 1163
  • Barentshavet: PL 1168 (op), PL 229H (op), PL 1025SB (op), PL 1169

(op) = operatør

Vår Energi sin portefølje på norsk sokkel.

Mer om TFO 2021 på nettsidene til OED.

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 fat oljeekvivalenter (boe) per tredje kvartal 2021. Hovedkontoret er utenfor Stavanger, Norge, og vi er eid av energiselskapet ENI (69.85%) og det energifokuserte private equity selskapet HitecVision (30.15%).

Kontaktperson:
Andreas Wulff, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: +47 926 16 759
Epost: andreas.wulff@varenergi.no

 

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Vår Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Vår Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.