Vår Energi øker eierandeler og overtar nytt operatørskap i Balder-området gjennom flere transaksjoner.

Vår Energi har overtatt 30 % eierandel i utvinningstillatelsene (PL) 820S og 820 SB (nord for Balder-feltet i Nordsjøen) fra Lime Petroleum, Pandion Energy og Lundin Energy Norway AS (nå Aker BP). Vår Energi foreslås som ny operatør. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjenning.

Tidligere i år ble også PL 917 og PL 917B (vest for Balder-feltet) overdratt til Vår Energi fra Lundin Energy Norway AS (nå Aker BP) gjennom en byttehandel. Dette gir Vår Energi operatørskap og 20 % ekstra eierandel i bytte mot redusert eierandel i PL 956 og PL 985. Den nye eierfordelingen for PL917 og PL917B gir Vår Energi 40% eierandel og operatørskap, Aker BP (tidligereLundin Energy Norway AS) 40% og Suncor Energy Norge 20%. Transaksjonen er godkjent av myndighetene.

Direktør for feltutvikling & prosjekter i Vår Energi, Bjørn Thore Ribesen:

Vi har en langsiktig vekststrategi i Nordsjøen, og disse oppkjøpene gir nye muligheter til en allerede robust portefølje. De nye posisjonene i lisensene vil bli modnet fram som en del av den videre utviklingen av det større Balder-området. Vi ser frem til å utvikle nye og mer bærekraftige muligheter for fremtidig verdiskaping fra disse lisensene sammen med våre partnere, sier

Balder-feltet ligger i PL 001 – den første lisensen tildelt på norsk sokkel, i 1965. Vår Energi forlenger for tiden feltets levetid gjennom Balder X-prosjektet, med sikte på produksjonen utover 2045.

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdidrevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 950 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 246 000 fat i 2021. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest.