Vår Energi er på plan for vekst og verdiskaping og leverer sterke økonomiske resultater i et kvartal med god operasjonell måloppnåelse og høye realiserte priser.

Vår Energi CEO, Nick Walker:

Som ett av de raskest voksende olje- og gasselskapene i verden, er i rute mot målet om en dobling av produksjonen til rundt 400 000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025. Vi er fornøyde med å levere et kvartal med solid operasjonell drift innenfor guiding, sier Nick Walker, CEO i Vår Energi. Høye realiserte priser og sterke økonomiske resultater understøtter i tillegg vår ambisjon om å gi stabile og forutsigbare utbytter til våre aksjonærer. Produksjonskurven styrker vår kapasitet til å videreføre dagens utbyttepolicy. Vår Energis enestående vekstambisjoner understøttes av ni utviklingsprosjekter med høy kvalitet, og oppkjøpet av Neptune Energy Norge. Oppkjøpet ble fullført 31. januar i år, og markerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre videre vekst og langsiktig verdiskaping. 

 Sterke resultater  

 • Inntektene var 1 699 millioner dollar i kvartalet, en økning på 5% fra tredje kvartal 
 • Realisert pris på 84 dollar per fat oljeekvivalenter (boe) for kvartalet, med en oppnådd gasspris som var 13 dollar høyere enn spotmarkedet per boe  
 • Opprettholder en sterk balanse med 3,7 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet og en gjeldsgrad på 0.5x 
 • Kontantstrøm fra driften etter skatt (CFFO) på 857 millioner dollar i kvartalet 

Attraktivt og forutsigbart utbytte  

 • Samlet utbytte på 270 million dollar (1.136 kroner per aksje) for fjerde kvartal vil bli utbetalt 27. februar  
 • Planlagt utbytte for første kvartal 2024 på 270 millioner dollar, og en målsetning om samlet dividende for året som helhet på rundt 30% av CFFO 

Gode operasjonelle resultater  

 • Produksjon på 225 000 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, en økning på 7% fra tredje kvartal 
 • Produksjon i 2023 på 213 000 fat per dag og en produksjonstakt på 233 000 fat per dag i desember, innenfor guiding  
 • Produksjonskostnad under guiding for året på 14,1 dollar per fat og 13,9 dollar per fat i fjerde kvartal 

 Leverer på plan for vekst og verdiskaping 

 • Oppkjøp av Neptune Energy Norway gjennomført 31. januar 2024 
 • Samlede reserver og ressurser på ca. 2 milliarder fat oljeekvivalenter inkludert Neptune  
 • Produksjonsstart på Breidablikk og Tommeliten Alpha før plan og på budsjett i oktober 2023 
 • Solid progresjon mot ferdigstillelse av Balder X-prosjektet med målsetning for produksjonsstart flyttet til fjerde kvartal 2024 
 • Johan Castberg-prosjektet i rute for produksjonsstart i fjerde kvartal 2024 

 Sikkerhet og ESG 

 • Fortsatt sikker drift, uten alvorlige hendelser i 2023 
 • Vår Energi inkludert på “Sustainalytics’ 2024 ESG top-rated companies list”   

Webacast og presentasjon 

Resultater presenteres i en webcast kl. 10.00 (CET), 13. februar. Presentasjonen leders av CEO Nick Walker og CFO Stefano Pujatti. 

Last ned rapport og presentasjon (engelsk)

Kontaktpersoner  

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no 

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no