Vår Energi inngår langsiktig, strategisk samarbeid med Halliburton for levering av boretjenester for å ytterligere styrke selskapets kapasitet innen boring- og brønnoperasjoner og for økt verdiskaping.

Samarbeidet omfatter tjenester knyttet til lete- og produksjonsboring for Vår Energi på alle deler av norsk sokkel.

Vår Energi-sjef, Torger Rød er godt fornøyd med å innlede samarbeid med Halliburton-teamet:

Halliburton representerer teknisk ekspertise og kapasitet i verdensklasse kombinert med lang erfaring innen områder av høy strategisk betydning for våre aktiviteter. Vår Energi har som mål å være en foretrukket partner. Vi skal skape operasjonelle resultater på høyeste nivå i alt vi gjør og vil bygge sterke, langsiktige strategiske partnerskap på alle viktige forretningsområder. Solide partnerskap og samarbeid på tvers av verdikjeden gir grunnlag for å skape de beste resultatene, og støtter våre planer for vekst og verdiskaping for alle parter.

Kontrakten har en varighet på fem år med opsjoner på ytterligere fire år totalt.

Ingrid Sølvberg, EVP Technology, Drilling and Subsurface legger til:

Vi er på plan for å levere på produksjonsmålet vårt ved utgangen av 2025, en økning på mer enn 50% fra dagens nivå. Samarbeidet med Halliburton vil, i kombinasjon med vår dokumenterte posisjon som ledende innen leting, være en nøkkelfaktor for å nå våre ambisiøse, langsiktige målsetninger for vekst. Samspill mellom sterke partnere er en drivkraft for teknologiutvikling, bidrar til å redusere kostnader og utslipp, samtidig som det forbedrer effektivitet og HMS-ytelse.

Styreleder, president og CEO i Halliburton, Jeff Miller, uttaler:

Som et av verdens ledende oljeserviceselskap ser Halliburton frem til å samarbeide med Vår Energi, et ledende uavhengig olje og gasselskap på norsk sokkel. Halliburton har omfattende erfaring og dokumenterte resultater fra operasjoner i Norge. Halliburton sitt verdigrunnlag «å samarbeide og utvikle løsninger for å maksimere våre kunders verdier» passer perfekt med Vår Energi sine ambisiøse vekstplaner.

Vår Energis virksomhet spenner over hele norsk sokkel med en diversifisert portefølje på 158 lisenser og 39 produserende felt. Boreaktivitetene er fokusert rundt fire strategiske knutepunkter i Balder/Grane-området, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Det strategiske partnerskapet med Halliburton bygger på en allerede etablerte samarbeids-modell med klare insentiver for å jobbe som et integrert team mot felles mål. Å lykkes sammen gjennom et nært, helhetlig samarbeid og standardisering av forsyningskjeden er nøkkelelementer i modellen.

Kontakt

Andreas Wulff
VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no