Vår Energi er tildelt 12 nye lisenser på norsk sokkel, hvorav fem som operatør, i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2022. 

Kartskisse norsk sokkelVår Energi tilbys lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet – de fleste i områder nær eksisterende infrastruktur. 

Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production er godt fornøyd:  

Vi tilbys lisenser som styrker posisjonen vår i viktige områder. Lisensene støtter den langsiktige vekststrategien vår, og gir oss kontinuitet i arbeidet med å utvikle muligheter og skape verdier. 

CEO Torger Rød understreker betydningen av nye arealtildelinger:  

Kontinuerlig tilgang til nytt leteareal er fundamentet for verdiskaping og videreutvikling av norsk sokkel. Stabile rammevilkår muliggjør effektiv leting og feltutvikling. Det skaper aktivitet for norsk leverandørindustri og ringvirkninger i lokalsamfunna våre.  

Vår Energi er tildelt følgende lisenser:  

  • Nordsjøen: PL 554E, PL 1185, PL 1179, PL 1173 (op)
  • Norskehavet: PL 1194, PL 1192 (op), Pl 1188, PL 134E, PL1189, PL 1002C (op)   
  • Barentshavet: PL 1196 (op), PL 1197 (op) 

(op) = operatør 

Resultatene ble kunngjort av Olje- og energidepartementet i dag.

Vår Energi sin portefølje på norsk sokkel. 

Mer om TFO 2022 på nettsidene til OED. 

 

Kontaktperson

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
+47 913 25 511
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no