Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
signing contract
STRATEGISK PARTNERSKAP: F.v Odd Strømsnes (CEO Havfram), Luca Giommi (CFO, Saipem Drilling Norway), Torger Rød (CEO, Vår Energi) og Vigleik Sexe (SVP Subsea Norway and Africa, Aker Solutions).

30. juni 2022

Vår Energi etablerer strategisk leverandørsamarbeid

Vår Energi ASA forbereder seg på et rekordhøyt aktivitetsnivå og inngår et strategisk samarbeid med Aker Solutions AS, Havfram AS og Saipem S.A for SPS/SURF-leveranser.

Det strategiske partnerskapet med Aker Solutions, Havfram og Saipem omfatter fabrikasjon, levering og installasjon av undervannsproduksjonsutstyr for Vår Energi sine prosjekter og egenoperete olje- og gassfelt norsk sokkel.

Vår Energi-sjef Torger Rød:

Vi er veldig glade for å ha sikret oss et så sterkt lag til å støtte oss i å utvikle våre prosjekter, gjennom prioritering, kompetanse og kapasitet. Bredere og et mer langsiktig og åpent samarbeid mellom leverandører og operatører gir verdiskaping. Det reduserer kostnader, samtidig som det gir økt effektivitet og forutsigbarhet. Sterke partnerskap med nøkkelleverandører vil utvikle de mest bærekraftige løsningene, og styrke vår konkurransekraft.

Kontraktens varighet er fem år pluss to opsjoner på to år hver – potensielt opptil ni år.

Ny modell

Den strategiske partnerskapsmodellen er tuftet på én-for-alle og alle-for-én-prinsippet og skiller seg fra den konvensjonelle modellen med separate kontrakter med delt omfang og ansvar.

VP Contracts & Procurement i Vår Energi, Annethe Gjerde:

Vi jobber kontinuerlig for å finne de beste og mest bærekraftige løsninger, og med en samarbeidsmodell som denne vil vi se¨bedre resulater. Strategisk samarbeid gjennom tidlig involvering av leverandører sikrer mer effektiv planlegging og gjennomføring av prosjekter. Et sterkt partnerskap vil gi merverdi for alle parter, noe som er tråd med råd og retningslinjer utarbeidet av bransjen selv gjennom Norsk olje og gass.

Vår Energi har mål om økt helhetlig samarbeid med leverandører i hele verdikjeden, og har en klar ambisjon om en mer bærekraftig og effektiv produksjon av olje og gass.

Vår Energi produserer nær 250 000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag fra en robust portefølje på 36 produserende felt. Med de produserende feltene og et aktivt eierskap i 148 lisenser, er selskapet godt posisjonert for vekst, og forventer en produksjonsvekst til 350 000 fat oe innen 2025.

Kontaktperson:

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 913 25 511
E-post: jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no