Vår Energi har inngått en samarbeidsavtale med Equinor og Horisont Energi om å utvikle Polaris, en løsning for transport- og lagring av CO2 i Barentshavet. Som en del av avtalen overtar Equinor operatørrollen i prosjektet.

Polaris er en sentral del i utviklingen av Barents Blue, et anlegg for produksjon av karbonnøytral blå ammoniakk, og omfatter transport av CO2 fra ammoniakkanlegget og lagring i reservoar i Barentshavet. Konseptet vil ha en forventet lagringskapasitet på mer enn 100 millioner tonn CO2. De tre selskapene samarbeider allerede om utviklingen av Barents Blue, som planlegges utbygd i Hammerfest i Finnmark.

Barents Blue og Polaris vil kunne gi ekstra eksportkapasitet i regionen som åpner ytterligere potensial for å bringe våre gassressurser i området til markedet, sier Bjørn Thore Ribesen, direktør for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi.

Partnerskapet vil modne Barents Blue og Polaris videre mot et konseptvalg (DG2).

Vår Energi er den største uavhengige operatøren på norsk sokkel, med flere tiårs erfaring i Barentshavet og omfattende kunnskap om undergrunnen i regionen. Equinor er vår mangeårige partner på norsk sokkel med solid erfaring fra utvikling og drift av CO2-lagring og i Barentshavet. Ved å kombinere styrkene til de tre partnerne vil vi skape en robust plattform for modning av Polaris og Barents Blue, fortsetter Ribesen.

Karbonfangst og -lagring (CCS) forventes å spille en sentral rolle i å nå målene satt i Paris-avtalen. Ammoniakkanlegget Barents Blue, som vil bestå av opptil 3 produksjonstog, vil ha en daglig produksjonskapasitet på 3000 tonn blå ammoniakk per tog, med fangst av 99% av CO2-innholdet fra naturgassen. Flytende CO2 vil bli transportert enten med skip eller rørledning for sikker og permanent lagring i Polaris CO2 reservoaret.

***

Om Vår Energi

Vår Energi er det største uavhengige olje- og gasselskapet på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 35 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 fat oljeekvivalenter (boe) per tredje kvartal 2021. Hovedkontoret er utenfor Stavanger, Norge, og vi er eid av energiselskapet ENI (69.85%) og det energifokuserte private equity selskapet HitecVision (30.15%). For å lære mer, vennligst besøk varenergi.no.

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.