Vår Energi bekrefter at boreoperasjoner på Ormen Lange Deep-brønnen i PL209 er avsluttet.

Hovedmålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i Turonian Lange Fm, med et sekundært mål i Coniacian Lysing Fm.

Det ble ikke observert noe produserbart reservoar og brønnen er klassifisert som en tørr brønn.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, og ingen formasjonsvæskeprøver ble tatt. TD ble satt til vertikal dybde på 4320 meter under havnivå i Shetland Group. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Vår Energi ASA har en andel på 10 % i lisens PL209, hvor Equinor (operatør; 40 %), Shell (15 %), Petoro (35 %) og PGNiG (14,0 %) utgjør resten av partnerskapet.