Torger Rød har sin første dag på jobb som leder av Vår Energi, etter at ansettelsen ble annonsert i januar 2021.

Styret er svært fornøyd med at Torger tar over ledelsen av Vår Energi. Han har erfaringen, lederegenskapene og energien som skal til for å ta selskapet inn i en spennende og samtidig utfordrende fremtid. Styret har ambisiøse vekstplaner for Vår Energi, samtidig som selskapet skal gå i en mer bærekraftig retning. Torger har dyp kunnskap og erfaring fra energisektoren, etter å ha hatt ansvar for store utbyggingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, inkludert fornybar- og lavkarbonprosjekter. Hans omfattende merittliste passer perfekt for Vår Energi, sier Phil Hemmens, styreleder i Vår Energi.

Torger Rød er stolt:

Jeg er veldig stolt over å overta ledelsen i Vår Energi – en av de største operatørene på norsk sokkel. Vår Energi er et veldig spennende selskap. Dets størrelse, svært verdifulle eiendeler, dyktige organisasjoner og ressurssterke og ambisiøse eiere plasserer selskapet i bransjens elitedivisjon. Vår Energi er et ungt selskap som har kommet langt på kort tid, siden etableringen i 2018. Det er imponerende å se hva som er oppnådd så langt, sier jan.

Mitt største ansvar som leder vil alltid være sikkerheten og arbeidsmiljøet for våre ansatte og de som jobber for oss. Reell verdiskaping kan bare skje dersom ingen blir skadet. Den viktigste prioriteten for et selskap som vårt er å forhindre storulykker og å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Jeg ser frem til å jobbe i nært samarbeid med ansatte-representanter, leverandører, myndigheter og andre interessenter i den hensikt.

Det er inspirerende å skulle styre en av de ledende aktørene på norsk sokkel i en tid hvor både industrien og samfunnet ellers står overfor store utfordringer. Klimautfordringen kan bare løses gjennom dyp involvering og omstilling av olje- og gassektoren. Norsk olje- og gassindustri er godt posisjonert til å ta en ledende rolle i dette arbeidet, samtidig som vi fortsetter å bidra til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, samt store inntekter til staten. Jeg gleder meg til å være med på å forme selskapet for en langsiktig fremtid på norsk sokkel, der miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner balanseres, sier Rød.

Rød kommer fra stillingen som Head of Safety and Security i Equinor. Han har de siste 22 årene arbeidet for Equinor, både i Norge og internasjonalt, inkludert rollen som SVP Project Development, der han hadde ansvar for alle utbyggingsprosjektene for selskapet.

Han har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU. Rød erstatter tidligere administrerende direktør Kristin F. Kragseth som har tiltrådt som leder av Petoro.

 

For ytterlige informasjon:
Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
+47 92 61 67 59