Vår Energi-sjef Torger Rød er valgt inn som nytt styremedlem i Norsk olje og gass (NOROG).  

NOROG representerer en av Norges viktigste næringer og bransjeorganisasjonen innbefatter selskapene som opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet som styremedlem, og på vegne av Vår Energi jobbe for å nå klimamål samtidig som vi sikrer verdiskapning gjennom en mer kostnadseffektiv olje og gassproduksjon, sier Torger Rød og fortsetter:

Norsk sokkel er attraktiv og i en unik posisjon. Vi har stabile rammevilkår, effektiv og sikker drift, lavt kostnadsnivå og lave CO2-utslipp i en global målestokk. Og jeg er overbevist om at vi som næring har det som skal til for å få til en god omstilling – en omstilling der Norsk olje og gass har en nøkkelrolle i å sikre et fortsatt godt samarbeid mellom aktørene i næringen og mellom næringen og myndighetene». 

Torger Rød overtok 1. juni i år som administrerende direktør (CEO) i Vår Energi som i dag er det største uavhengige olje- og gasselskapet på norsk sokkel.

Han har til sammen 23 års erfaring fra Equinor, både i Norge og internasjonalt, og har vært både SVP Safety and Security og SVP Project Development med ansvar for samtlige utviklingsprosjekter i Equinor. 

Torger Rød tar plass i styret sammen med styreleder Monica Th. Bjørkmann (Subsea7), Karl Johnny Hersvik (Aker BP), Kjetil Hove (Equinor ASA), Marianne Lefdal (CGG), Kristin Kragseth (Petoro), Steinar Våge (ConocoPhillips), Erik Sæstad (Oceaneering) og Marianne Davenport (Baker Hughes). 

Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver eller er leverandører til olje- og gassvirksomhet, havbasert fornybar energiproduksjon og havbasert mineralvirksomhet på norsk sokkel. NOROG er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.