Vår Energi gjenopptar boreaktiviteter i Barentshavet og Nordsjøen, som i vår ble utsatt, grunnet korona-pandemien og kollapsen i oljeprisen. Dette kommer som følge av de midlertidige endringene i petroleumsskatten, vedtatt av Stortinget i juni. Dermed utløses en positiv sysselsettingseffekt i riggmarkedet.

Borekampanjen, som utføres av den Saipen-eide boreriggen Scarabeo 8, inkluderer tre boreoperasjoner i Barentshavet og en i Nordsjøen, med planlagt oppstart i fjerde kvartal. Dette omfatter en produksjonsbrønn på Goliat West, samt en produksjonsbrønn i Snaddformasjonen og en brønn for vanninjeksjon, ved Goliat-feltet i Barentshavet. I tillegg skal letebrønnen King Prince, ved Balder/Ringhorne i Nordsjøen, gjennomføres.

– Etter en periode med vanskelig valg og beslutninger er det kjekt å kunne annonsere at vi gjenopptar deler av boreaktiviteten som ble utsatt tidligere i år på grunn av den ekstraordinære situasjonen hele næringen befant seg i, sier Annethe Gjerde, direktør for anskaffelser i Vår Energi.

– Politikerens evne og vilje til å finne løsninger, gjennom midlertidige endringer i skatteregimet for petroleumsnæringen, har gjort det mulig å revurdere slike vanskelig valg, påpeker Gjerde. – Det er viktige og nødvendige for å opprettholde aktivitet og sysselsetting. Stortingets beslutning gjør at kan snu oss raskt rundt for å gjennomføre disse boreaktivitetene. Vi er glade og stolte over at det utløser etterlengtet aktivitet også i riggmarkedet, helt i tråd med Stortingets intensjon, sier Gjerde.

– Målet er at vi i løpet av senhøst 2020 skal komme i gang med boreaktivitet i Barentshavet. Godt samarbeid med leverandørene er selvsagt en avgjørende forutsetning for få dette til. Vi ser en positivt innstilt leverandørnæring som viser vilje til å finne gode løsninger til tross for utfordringene vi står overfor, avslutter Gjerde.

Vår Energi AS er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. Vår Energi eies av energiselskapet Eni (69.6 %) og HitecVision (30.4 %).

Kontakt:
Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no