Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

16. juli 2020

Skattepakke utløser boreaktiviteter

Vår Energi gjenopptar boreaktiviteter i Barentshavet og Nordsjøen, som i vår ble utsatt, grunnet korona-pandemien og kollapsen i oljeprisen. Dette kommer som følge av de midlertidige endringene i petroleumsskatten, vedtatt av Stortinget i juni. Dermed utløses en positiv sysselsettingseffekt i riggmarkedet.

Borekampanjen, som utføres av den Saipen-eide boreriggen Scarabeo 8, inkluderer tre boreoperasjoner i Barentshavet og en i Nordsjøen, med planlagt oppstart i fjerde kvartal. Dette omfatter en produksjonsbrønn på Goliat West, samt en produksjonsbrønn i Snaddformasjonen og en brønn for vanninjeksjon, ved Goliat-feltet i Barentshavet. I tillegg skal letebrønnen King Prince, ved Balder/Ringhorne i Nordsjøen, gjennomføres.

– Etter en periode med vanskelig valg og beslutninger er det kjekt å kunne annonsere at vi gjenopptar deler av boreaktiviteten som ble utsatt tidligere i år på grunn av den ekstraordinære situasjonen hele næringen befant seg i, sier Annethe Gjerde, direktør for anskaffelser i Vår Energi.

– Politikerens evne og vilje til å finne løsninger, gjennom midlertidige endringer i skatteregimet for petroleumsnæringen, har gjort det mulig å revurdere slike vanskelig valg, påpeker Gjerde. – Det er viktige og nødvendige for å opprettholde aktivitet og sysselsetting. Stortingets beslutning gjør at kan snu oss raskt rundt for å gjennomføre disse boreaktivitetene. Vi er glade og stolte over at det utløser etterlengtet aktivitet også i riggmarkedet, helt i tråd med Stortingets intensjon, sier Gjerde.

– Målet er at vi i løpet av senhøst 2020 skal komme i gang med boreaktivitet i Barentshavet. Godt samarbeid med leverandørene er selvsagt en avgjørende forutsetning for få dette til. Vi ser en positivt innstilt leverandørnæring som viser vilje til å finne gode løsninger til tross for utfordringene vi står overfor, avslutter Gjerde.

Vår Energi AS er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. Vår Energi eies av energiselskapet Eni (69.6 %) og HitecVision (30.4 %).

Kontakt:
Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no