Vår Energi rapporterer i dag resultater for fjerde kvartal og 2022. Selskapet holder også sin første kapitalmarkedsoppdatering, der strategi for vekst og verdiskapning presenteres.Denne er basert på mer enn 50% produksjonsvekst innen utgangen av 2025, en plan for videre høy verdiskapning mot 2030, ESG-lederskap og attraktive utbytter til aksjonærene.

Selskapet rapporterte 2 374 millioner dollar i samlede inntekter for fjerde kvartal 2022 og 9 828 millioner dollar for hele 2022, en økning på 62% fra 2021 hovedsakelig drevet av høyere olje- og gasspriser. Resultat før skatt var på 1 793 millioner dollar i kvartalet (+67% sammenlignet med forrige kvartal), og 5 856 millioner dollar for 2022 sammenlignet med 2 647 millioner dollar i 2021.

Kontantstrøm fra driften (CFFO) var 443 millioner dollar i kvartalet og 5 682 millioner dollar for året. Et utbytte på 290 millioner dollar (NOK 1,225 per aksje) for tredje kvartal ble utbetalt i november. Utbytte på 300 millioner dollar (NOK 1,226 per aksje) for fjerde kvartal vil bli betalt i mars. Selskapet guider videre på et utbytte på 270 millioner dollar for første kvartal 2023. For 2023 planlegger Vår Energi et utbytte på cirka 30% av CFFO etter skatt.

Høydepunkter for fjerde kvartal og 2022

 • Vedvarende sikker drift, ingen alvorlige hendelser i kvartalet
 • Produksjon på 214 kboepd i fjerde kvartal, stabilt fra tredje kvartal, mens produksjonen for hele 2022 endte på 220 kboepd, innenfor revidert guiding
 • Produksjonsguiding for 2023 på 210-230 kboepd
 • Gjennomsnittlig vektet realisert pris på 115 dollar per fat oljeekvivalenter i kvartalet (olje 87 dollar per fat, gass 182 dollar per fat)
 • Produksjonskostnad for fjerde kvartal og 2022 på henholdsvis 14,1 dollar og 13,5 dollar per fat oljeekvivalenter, innenfor guiding for 2022
 • Produksjonskostnad for hele 2023 forventes i området 14,5 – 15,5 dollar per fat oljeekvivalenter
 • Suksessrate for leting på 57 % og omtrent 65 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) i nye ressurser, inkludert det Vår Energi-opererte Lupa-funnet, det største på norsk sokkel i 2022
 • Fremdrift på prosjektporteføljen i henhold til plan, inkludert innlevert PUD for det partner-opererte Verdande-prosjektet
 • Vellykket utstedelse av fem- og tiårsobligasjoner på 2 milliarder dollar i det amerikanske gjeldsmarkedet i fjerde kvartal
 • Fortsatt sterk balanse med gjeldsgrad (Netto gjeld/EBITDAX) på 0,3x ved utgangen av 2022
 • Styret vedtok utbytte på NOK 1,268 per aksje for fjerde kvartal, totalt 300 millioner dollar, som skal deles ut 3. mars
 • Totalt fastsatt utbytte for 2022 på 1 075 millioner dollar.

Høydepunkter for kapitalmarkedsoppdatering 2023 – vekst og verdiskaping

 • På vei til produksjon på over 350 kboepd innen utgangen av 2025 basert på 17 sanksjonerte prosjekter som er godt i gang med kommiterte investeringer, inkludert hovedprosjektene Balder X, Johan Castberg og Breidablikk. 11 av de 17 prosjektene er mer enn 50 % ferdigstilt
 • En langsiktig ambisjon om å opprettholde produksjon og verdiskaping utover 2025, støttet av operasjonell styrke, en robust prosjektportefølje, leteboring i verdensklasse og verdifokusert M&A
 • En klar plan for 50 % utslippsreduksjon fra opererte felt innen 2030
 • Stabil, attraktiv utbyttepolitikk støttet av robust kontantstrøm

CEO Torger Rød:

I dag feirer Vår Energi ett år som børsnotert selskap. I den korte perioden har vi levert sterk kontantstrøm og attraktive utbytter. Vi har god fremdrift på våre feltutviklingsprosjekter med et fortsatt høyt aktivitetsnivå i 2023. Vi er på god vei mot å realisere vårt fulle potensial med mer enn 50 % produksjonsvekst innen utgangen av 2025. Vårt lete-team leverer nok en gang resultater i verdensklasse med en suksessrate på 57% i fjor, inkludert  Lupa i Barentshavet, det største funnet på norsk sokkel i 2022. Vedvarende og langsiktig høy verdiskaping står sentralt i vår videre strategi.

Norsk sokkel har aldri vært viktigere enn i dag, som sikker og stabil leverandør av energi til Europa. Lave produksjonskostnader og utslipp, sammen med stabile rammevilkår og en stor ressursbase danner grunnlag for videre vekst og langsiktig verdiskaping. Vår Energi er et ledende olje- og gasselskap, med en solid portefølje på alle deler av sokkelen, der gassproduksjon utgjør en vesentlig andel. Vi skal fortsette å forsyne våre europeiske partnere med energi, sikkert og forsvarlig, og bidra til norske arbeidsplasser og velferd i tiårene som kommer.

Webcast og videokonferanse i dag kl. 10:00 CET

Kontaktpersoner

Investor Relations
Ida Marie Fjellheim
VP Investor Relations
ida.fjellheim@varenergi.no
+47 90509291

Media
Andreas Wulff
VP Communications
andreas.wulff@varenergi.no
+47 926 16 759