Vår Energi har funnet olje og gass i produksjonslisens PL 636 i Nordsjøen. Størrelsen på funnet er beregnet til 18-39 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter. 

Cerisa-funnet er det fjerde på rad i nærheten av den delvis elektrifiserte Gjøa-plattformen som er operert av Vår Energi. Som med funnene Gjøa Nord og Ofelia/Kyrre, er det mulig å knytte Cerisa til Gjøa-feltet via eksisterende infrastruktur. I sum representerer de tre funnene nærmere 110 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. 

COO i Vår Energi, Torger Rød:    

Gjøa-området er et kjerneområde for selskapet på norsk sokkel. Cerisa-funnet bekrefter at letestrategien om å gå etter lavkost-fat nær eksisterende infrastruktur, fungerer. Det viser også at vi er i stand til å finne mer i modne områder, og at vi har klart å hente ut synergier fra Neptune-oppkjøpet. Funnet gir fat med høy gevinst, lavt karbonutslipp, og støtter samtidig målet om å levere 350-400 000 fat olje per dag fra 2025. Cerisa blir nå evaluert sammen med de andre funnene i Gjøa-området, hvor utbyggingsprosjektet for Gjøa Nord og Ofelia/Kyrre allerede er i gang.

Cerisa-funnet føyer seg i rekken av suksessfulle letebrønner. De siste fem årene er funnraten til Vår Energi bikket 50 prosent, med kost per fat under 1 dollar etter skatt. Funnet bygger opp under selskapets planer om kontinuerlig og langsiktig utvikling av Nordsjøen som et kjerneområde. Cerisa-funnet blir nå inkludert i utbyggingsprosjektet for Gjøa Nord og Ofelia/Kyrre med mål om hurtig utvikling (fast-track) fra funn til produksjon.  

Cerisa-kampanjen bestod av én letebrønn og tre sidesteg, og alle brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Yantai. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet i Cerisa-brønnene, noe som kan bety en mulig oppside med tanke på volum-estimatet.  Brønnene ble boret 17 kilometer nord-vest av Gjøa-plattformen og fem kilometer fra Duva (brønninnretning på havbunnen). Gjøa-feltet ligger rundt 80 kilometer sør-vest av Florø.  

Lisenspartnere er Vår Energi ASA (operatør) 30%, Inpex Idemitsu Norge AS 30%, PGNiG Upstream Norway AS 30% og Sval Energi AS 10%.  

Kontakt  

Investor relations 
Ida Maria Fjellheim, VP Investor Relations
+47 905 09 291
Ida.fjellheim@varenergi.no   

Media relations
Liv Jannie Omdal, VP Communication
+47 976 67 137  
liv.omdal@varenergi.no 

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende, uavhengig, oppstrøms olje- og gass-selskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er forpliktet til å levere en bedre fremtid gjennom ansvarlig og verdibasert vekst, tuftet på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og bred portefølje med pågående utbyggingsprosjekter og en imponerende letehistorikk. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel, en foretrukket partner og ledende på bærekraft med en konkret og troverdig plan for 50% reduksjon av utslipp av klimagasser fra våre operasjoner innen 2030. Vår Energi har rundt 1 400 medarbeidere og eierskap i 47 produserende felt. Vi har vårt hovedkontor på Forus, utenfor Stavanger, Norge, med kontorer i Oslo, Hammerfest og Florø.