Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Photo of Bjørn Otto Sverdrup and Torger Rød
SAMARBEID: Leder av The Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Bjørn Otto Sverdrup og Vår Energi CEO, Torger Rød.

31. august 2022

Øker innsatsen for å redusere metanutslipp

Vår Energi slutter seg til globalt initiativ for å redusere metanutslipp fra driften.

Vår Energi jobber målrettet for å redusere klimautslipp fra olje og gass-produksjonen, med mål om å være klimanøytral innen 2030. Reduksjon av metanutslipp er et viktig grep for å nå 2030-målet.

Vår Energi slutter seg nå til den globale industri-initiativet “Aiming for Zero Methane Emissions Initiative”, i regi Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). Andre medlemmer er ENI, BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil og Shell.

Selskaper som slutter seg til initiativet forplikter seg til å implementere planer og konkrete tiltak for å nå nesten-null metanutslipp fra sine operasjoner innen 2030, praktisere åpen rapportering av resultater, ta i bruk bedre overvåkings- og måleteknologier og støtte implementeringen av lover og forskrifter.

CEO i Vår Energi, Torger Rød forklarer:

Bærekraft går som en grønn tråd gjennom all virksomhet i Vår Energi. Vi har etablert et veikart for hvordan vi skal bli klimanøytrale innen 2030 og reduksjon av metanutslipp er en viktig del av planen. Vi har allerede redusert metanutslipp fra produksjonsaktivitetene våre i flere år. Nå tar vi et viktig skritt videre ved å slå oss sammen med andre bransjeaktører på globalt nivå.

Initiativet “Aiming for Zero Methane Emissions” har en “all-in” tilnærming, og alle medlemmer skal jobbe etter målet om null utslipp.

Om “Aiming for Zero Methane Emissions”

Initiativet ble lansert i mars 2022 av topplederne i medlemsbedriftene i  “The Oil and Gas Climate Initiative” (OGCI).

“The Oil and Gas Climate Initiative” er et toppleder-drevet initiativ som tar sikte på å akselerere industriens respons på klimaendringer. OGCIs medlemsbedrifter støtter Parisavtalen, og gjennom konkrete tiltak og handlinger skal OGCI-medlemmene bidra til å akselerere det grønne skriftet gjennom å redusere utslipp av klimagasser.

Kontaktperson

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no
0047 913 25 511