Vår Energi har funnet olje i Balder-området i Nordsjøen.  

Det er meldt om funn i letebrønnen Ringhorne Nord i produksjonslisens (PL) 956. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 13 og 23 millioner fat olje. 

Operatør Vår Energi vurderer funnet som kommersielt drivverdig med mulighet forproduksjon knyttet til eksisterende infrastruktur i Balder-området.  

COO i Vår Energi, Torger Rød:

Funnet viser at det fortsatt finnes muligheter i de modne områdene på norsk sokkel, og jeg er glad for å se at letestrategien vår slår til. Vi mener det fortsatt er verdier i området, og vi intensiverer nå leteaktiviteten vår for å hente ut maks verdi fra eksisterende infrastruktur.

Ringhorne Nord-funnet styrker en allerede imponerende merittliste. De siste fem årene har Vår Energi en funn-rate på over 50% med letekost per fat på 1 dollar etter skatt.  

Vår Energi EVP Exploration and Production, Rune Oldervoll:  

Det er leteporteføljen vår som skal gi oss verdiene i framtiden. Med over 200 lisenser er vi nå ett av selskapene med flest lisenser på sokkelen, og vi vil fortsette å ha høy leteaktivitet. Vi har et sterkt lete-team med lang erfaring, og i tillegg har vi vår største eier Eni i ryggen – ett av de beste leteselskapene i verden».  

Funnet støtter planene for langsiktig utvikling av Balder-området som en produksjons-hub i Nordsjøen.  

I tillegg til å åpne nye muligheter i den nordlige delen av Ringhorne-feltet, har funnet generert ytterligere muligheter for boring og synergier knyttet til tidligere Vår Energi opererte funn i området, som King-Prince og Evra-Iving.   

Oldervoll legger til:

Reservene og ressursene i Balder-området har vokst stabil i flere tiår, og vi er overbevist om at slik vil det fortsette i lang tid framover. Vi er i posisjon til å produsere kostnads- og klimaeffektive fat over lang tid, og Ringhorne Nord-funnet bygger godt opp under våre langsiktige produksjonsmål.

Letebrønnen og to sidesteg/avgrensningsbrønner ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Deepsea Yantai i Nordsjøen – åtte kilometer nord for det Vår Energi-opererte Ringhorne-feltet. Feltet ligger ca. 200 kilometer nord-vest av Stavanger.  

Lisenspartnerne er Vår Energi ASA (operatør) 50%, Aker BP ASA 20%, Harbour Energy Norge AS 15% og Sval Energi AS 15%. 

Kontakt  

Investor relations 
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations
+47 90509291 
Ida.fjellheim@varenergi.no  

Media 
Andreas Wulff, VP Communications 
+47 92616759 
andreas.wulff@varenergi.no