Vår Energi tildeler langsiktige kontrakter på HSSEQ-tjenester til lokale leverandører.

Følgende fem selskaper tildeles kontrakter på HSSEQ-tjenester for Vår Energi de neste fem årene: DNV AS, Proactima AS, ResQ Holding AS, Safetec Nordic AS og Vysus Norway AS.

Alle er solide leverandører innen HSSEQ-tjenester, og vi ser frem til et langsiktig samarbeid innenfor et område som er svært viktig for oss. Jeg er i tillegg glad for å se at vi inngår kontakter med selskaper som har lokal tilstedeværelse, noe som vil bidra til økt aktivitet for næringslivet i Stavanger-regionen. Vår Energi har en klar ambisjon om å bidra til lokale ringvirkninger der vi har aktivitet,” sier VP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ove M Helle.

Kontraktene inkluderer HSSEQ-tjenester innen

  • Tekniske tjenester, sikkerhet og risikostyring
  • Beredskap og sikkerhet
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Eksternt miljø og oljevernberedskap
  • Kvalitetstjenester
  • HMS-hendelsesetterforskning

Vi deler ut kontrakter i parallell der flere av leverandørene dekker alle eller flere av kategoriene. Dette gir oss en robust og optimalisert portefølje,” forklarer VP Contracts & Procurement i Vår Energi, Annethe Gjerde.

Kontraktene har en varighet på fem år, med 3×1 års opsjoner.