Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Glad offshore-arbeider på Goliat

26. oktober 2022

Ny catering-kontrakt sikrer kortreist mat og reduserte klimautslipp 

Vår Energi ASA tildeler ny offshore cateringkontrakt til ESS Support Services AS.

Kontrakten omfatter alle tjenester knyttet til offshore catering om bord på Vår Energis installasjoner på norsk sokkel.  

 Den nye kontrakten har tydelige forventninger til bærekraftige løsninger, og understreker viktigheten av at mat og produkter skal være kortreist, og det brukes lokale underleverandører – både i nord og sør.

Procurement Manager i Vår Energi Kjetil K. Barbo: 

Vår Energi skal levere en bedre framtid, og følger et tydelig og ambisiøst vegkart mot mer bærekraftige løsninger. Sammen med leverandørene våre ser vi store muligheter til å jobbe i en mer bærekraftig retning. Denne kontrakten er et godt eksempel på nettopp det – og det er bare begynnelsen.

 ESS har forpliktet seg til å bruke lokale bønder og matprodusenter. Noen eksempler på lokale underleverandører er Jæder, Prima Brands, Fatland og Kurraas. 

Bruken av lokale underleverandører vil gi reduserte utslipp av klimagasser og positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn. 

Arbeidstaker-representanter og offshore-vernetjenesten deltok i evalueringsprosessen. Koordinerende hovedverneombud, Morten Øye er glad for å se en løsning som sikrer kontinuitet:

Cateringtjenester representerer kritiske tjenester og en viktig støttefunksjon i vår daglige drift offshore. ESS Support har levert stødig i løpet av mange år, og alle ansatte er gode medlemmer av Vår Energi sin offshore-familien. Jeg er glad for at vi har fått en avtale som sikrer kontinuitet, og ser frem til å fortsette samarbeidet. 

Den nye kontrakten med ESS Support starter 1. november 2022, med varighet på fem år. 

Kontaktperson:

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
+47 913 25 511
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no