Arbeidet med å forlenge levetiden til produksjonsfartøyet Balder FPU i Nordsjøen fortsetter. Vår Energi gjentar 2021-suksessen og sikrer seg Floatel Superior for 2023 High Activity Period (HAP). 

HAP 2023 starter i mai og Vår Energi henter igjen hjelp fra Floatel International. Denne uken ble kontrakten for Floatel Superior signert. Flyteriggen vil bli koblet til Balder FPU med en bro, og brukt som boligkvarter. 

VP Modifications Projects i Vår Energi, Inge Bjørkevoll:  

2021-kampanjen var en suksess. Å koble sammen to flytere viste seg å være en kompleks, men håndterlig løsning takket være det gode samarbeidet og en felles vinnervilje-kultur mellom Vår Energi og de involverte leverandørene. Og du endrer ikke en god plan»

Balder FPU (flytende produksjonsenhet) spiller en avgjørende rolle i den langsiktige satsingen på å øke utvinningen og produksjonen fra Balder-feltet i Nordsjøen. Fartøyet var opprinnelig ment å gå av med pensjon i 2011, og for å kunne stå frem til 2030, må skipet gjennom et oppgraderingsprogram. 

HAP 2023 inkluderer blant annet oppgraderinger av produksjonsstøtte-systemene, overflatebeskyttelsen, strukturelle forsterkninger, arbeidsmiljøoppgraderinger og diverse vedlikehold. 

Balder FPU-oppgraderingen er en del av vekststrategien for Balder-området i Nordsjøen. Innen 2030 vil produksjonskapasiteten til Balder FPU bli erstattet av Jotun FPSO – som etter planen ankommer feltet Q3 2024. 

Vår Energi ASA har kontrahert Floatel Superior for 13 uker med opsjon på fire ukers forlengelse.  

Kontaktperson

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no
+47 91 32 55 11