Vår Energi har sammen med Goliat lisenspartner godkjent konseptvalg (DG2) for gasseksport fra Goliat til Snøhvit gass-rørledningen og videre transport til Hammerfest LNG. 

Lisenspartnerne vil fortsette å modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning, forventet andre halvår 2024.  

Gassen fra Goliat har siden oppstarten i 2016 blitt reinjisert i reservoaret. For å sikre optimal oljeproduksjon i fremtiden er det nødvendig med en løsning for evakuering av gass fra reservoaret. Dette vil bidra til å forlenge feltlevetiden for Goliat.

Torger Rød offshore
COO i Vår Energi, Torger Rød.

COO i Vår Energi, Torger Rød forklarer:  

Barentshavet er en av de sentrale hubbene og viktig verdiskaper for Vår Energi. Regionen representerer en stor del av vår fremtidige vekststrategi. Vi er operatør for Goliat og har eierskap i mer enn halvparten av alle aktive lisenser, 30 % andel i Johan Castberg og 12 % andel i Snøhvit som skal inkluderes i porteføljen som et ledd i integrasjonen av Neptune Energy Norge. Med denne DG2-beslutningen er vi et skritt nærmere økt ressursutnyttelse fra Goliat,

Goliat gass-prosjektet er også et viktig skritt i å utvikle en bredere områdeløsning for økt gasseksportkapasitet fra Barentshavet, som nå evalueres av Gassco. Bygging av ytterligere gassinfrastruktur med kapasitet til å utnytte og skape verdier fra eksisterende og fremtidige funn er avgjørende for videre utvikling av Barentshavet. Vår Energi støtter Gassco sitt arbeid med modning av en større områdeløsning, og forsetter samtidig leteaktiviteten i samarbeid med andre operatører for å avdekke ytterligere gassressurser, grunnlaget for å øke den samlede gasseksportkapasiteten fra regionen. 

Prosjektet vil, dersom vedtatt utbygd, representere en viktig strategisk milepæl, og posisjonere Goliat som et knutepunkt for olje- og gassressurser fra funn og prospekter i nærheten. 

Rød legger til:

Goliat gass-prosjektet er et viktig skritt for å oppfylle kravene satt av Stortinget i plan for utbygging og drift (PUD). Det vil og kunne bidra til å gjøre Goliat mer attraktivt som et regionalt knutepunkt for olje- og gass for både Vår Energi og våre partneropererte lisenser, bidra til langsiktige lokale ringvirkninger, og sikre sysselsetting og aktivitet.

Goliat, operert av Vår Energi (65 %) med Equinor som partner (35 %), er et olje- og gassfelt i Barentshavet, ca 80 km nordvest for Hammerfest. 

Kontaktperson

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
andreas.wulff@varenergi.no
+47 926 16 759

Ida Marie Fjellheim,
VP Investor Relations
ida.fjellheim@varenergi.no
+47 90509291