Vår Energi akselererer arbeidet med å redusere karbonfotavtrykket – sikrer seg mulighet til å søke lisenser for karbonlagring på norsk sokkel. 

Karbonfangst og -lagring (CCS) vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å nå globale energi- og klimamål, og norsk sokkel har et betydelig potensial for karbonlagring. 

Vår Energi akselererer nå arbeidet med å utforske potensialet til CCS og kjøper Feistein CCS – et selskap som spesialiserer seg på å modne storskala, kostnadseffektive CO2-lagringsmuligheter. 

En strategisk fulltreffer, ifølge EVP Technology, Drilling & Subsurface i Vår Energi, Ingrid Sølvberg: 

Teknologisk utvikling og investeringer i lavutslippsløsninger er nødvendig for å målet om netto null utslipp, og oppkjøpet av Feistein CCS akselererer vår posisjon og kompetanse på CO2-lagring. Vi er en forutsigbar, pålitelig lavutslippsleverandør av energi, og dekarbonisering er en naturlig del av å være et rendyrket olje- og gasselskap på norsk sokkel. 

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på mer enn 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykkede leteprosjekter. Selskapet har ambisjon om å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, og en leder innen bærekraft med en klar plan for å redusere utslipp av klimagasser med 50% innen 2030.  

Vår Energi har mer enn 1 000 ansatte og eierandeler i 39 produserende felt med en dagsproduksjon på 220 000 fat i 2022. Hovedkontor i Sandnes, og kontorer i Oslo og Hammerfest. 

Kontakt 

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
+47 913 25 511
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no