Vår Energi ASA bekrefter funn av gass i brønn 7122/9-1 T2 (Lupa) i Goliat-området i Barentshavet. 

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 57-132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (9-21 milliarder Sm3 utvinnbare gassressurser).  

Med Lupa-brønnen har Vår Energi oppnådd nok et vellykket leteår, med en funnrate på 57% i 2022. Tre av de vellykkede brønnene i 2022 ble boret i Barentshavet. Dette bygger videre på de gode leteresultatene for 2021, hvor funnraten var 75%. 

Brønnen bekrefter hub-strategien i selskapet ifølge Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production: 

Lupa-funnet styrker fotfestet vårt i nord, og kan være et nytt skritt mot å realisere ny, framtidig gassinfrastruktur i Barentshavet. Vi har en langsiktig vekststrategi i nord, og vil fortsette jakten på nye muligheter for verdiskaping i regionen. 

 Alessandro Barberis, VP Exploration, roser lete-teamet: 

Dette er det største funnet på norsk sokkel i år og en flott julegave. Jeg ønsker å gi ekstra honnør til letefolka våre som har levert solid arbeid over tid – og som plasserer Vår Energi blant de beste leteselskapene på sokkelen. 

Hensikten for 7122/9-1 T2-brønnen var å påvise hydrokarboner i Havert-formasjonen i trias reservoarbergarter. Brønnen påtraff en gasskolonne på 55 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Brønnen ble avsluttet i Ørretformasjonen. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og funnet vil nå bli ytterligere analysert og modnet. 

Lupa-brønnen ble boret i PL229E av Transocean Enabler og vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil nå flytte tilbake for å fortsette å bore 7122/8-1S Countach i PL229-lisensen i Goliat-området. 

Vår Energi er operatør med en eierandel på 50 % i PL229E-lisensen, der Aker BP utgjør resten av partnerskapet (50 %). 

Kontaktperson – media

Andreas Wulff
VP Communication
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no