Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Goliat-plattformen i Barentshavet.
Goliat-plattformen i Barentshavet.

23. desember 2022

Feirer jul med årets største funn 

Vår Energi ASA bekrefter funn av gass i brønn 7122/9-1 T2 (Lupa) i Goliat-området i Barentshavet. 

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 57-132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (9-21 milliarder Sm3 utvinnbare gassressurser).  

Med Lupa-brønnen har Vår Energi oppnådd nok et vellykket leteår, med en funnrate på 57% i 2022. Tre av de vellykkede brønnene i 2022 ble boret i Barentshavet. Dette bygger videre på de gode leteresultatene for 2021, hvor funnraten var 75%. 

Brønnen bekrefter hub-strategien i selskapet ifølge Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production: 

Lupa-funnet styrker fotfestet vårt i nord, og kan være et nytt skritt mot å realisere ny, framtidig gassinfrastruktur i Barentshavet. Vi har en langsiktig vekststrategi i nord, og vil fortsette jakten på nye muligheter for verdiskaping i regionen. 

 Alessandro Barberis, VP Exploration, roser lete-teamet: 

Dette er det største funnet på norsk sokkel i år og en flott julegave. Jeg ønsker å gi ekstra honnør til letefolka våre som har levert solid arbeid over tid – og som plasserer Vår Energi blant de beste leteselskapene på sokkelen. 

Hensikten for 7122/9-1 T2-brønnen var å påvise hydrokarboner i Havert-formasjonen i trias reservoarbergarter. Brønnen påtraff en gasskolonne på 55 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Brønnen ble avsluttet i Ørretformasjonen. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og funnet vil nå bli ytterligere analysert og modnet. 

Lupa-brønnen ble boret i PL229E av Transocean Enabler og vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil nå flytte tilbake for å fortsette å bore 7122/8-1S Countach i PL229-lisensen i Goliat-området. 

Vår Energi er operatør med en eierandel på 50 % i PL229E-lisensen, der Aker BP utgjør resten av partnerskapet (50 %). 

Kontaktperson – media

Andreas Wulff
VP Communication
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no