Produksjonen fra Breidablikk-feltet i Nordsjøen startet 20. oktober, før plan og innenfor budsjett. Havbunnsfeltet er knyttet opp til Grane-plattformen, har nær 200 millioner fat utvinnbar olje. Prosjektet et bidrar til selskapets strategi for vekst og langsiktig verdiskaping.

Nick Walker, CEO i Vår Energi: 

Vi er glade for å se Breidablikk komme i produksjon fire måneder før plan, innenfor budsjett og med høyere startproduksjon enn forventet. Dette markerer en viktig milepæl i vår strategi for vekst og langsiktig verdiskaping med mer enn 50 % produksjonsøkning og en produksjon på 350 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) innen utgangen av 2025. Prosjektet er svært lønnsomt og vil tilføre opp mot 60 000 fat oljeekvivalenter  brutto produksjon med høye marginer når platåproduksjonen er nådd, sikre energiforsyningen til våre europeiske kunder og generere verdier for det norske samfunnet og våre eiere.

Prosjektet har tatt drøyt tre år å fullføre etter PUD-innlevering i september 2020. Den opprinnelige planen var å starte produksjon fra fem brønner i 1. kvartal 2024. Prosjektet er i produksjon før tidsplan og antall borede brønner har økt til åtte, som gir ekstra produksjonspotensial fra dag én. De resterende brønnene vil bli boret og ferdigstilt innen utgangen av 2025. 

Walker legger til:

Vår Energi er et av de raskest voksende E&P-selskapene i Europa, for tiden støttet av ni prosjekter under utvikling. Jeg vil takke operatøren Equinor, partnerskapet, leverandørene og alle som har bidratt til å gjøre Breidablikk til et vellykket prosjekt. Breidablikk inngår i vår portefølje av fullførte prosjekter det siste året. Av de resterende utviklingsprosjektene er fem prosjekter mer enn 50 % fullført. 

Breidablikk-feltet og Grane-plattformen. Illustrasjon: Equinor

Breidablikk-utbyggingen inkluderer en havbunnsløsning med 22 brønner fra fire brønnrammer. Rørledninger og kabler er installert mellom havbunnsanlegget og Grane-plattformen, som er modifisert for å motta brønnstrømmen. Oljen fra Breidablikk behandles på Grane og sendes i land med rørledning til Stureterminalen i Øygarden. 

Prosjektet har gitt store positive ringvirkninger i Norge. Mer enn 90 prosent av kontraktsverdien har gått til leverandører med base i Norge.

Fakta 

  • Partnerskap: Equinor Energy AS 39 % (operatør), Vår Energi ASA 34,4 %, Petoro 22,2 %, ConocoPhillips Skandinavia AS 4,4 % 
  • Brediablikk ble oppdaget i 1992 og ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer nordøst for Grane, på 130 meters vanndybde. 
  • Breidablikk forventes å produsere på platånivå i perioden 2024 til 2026. Platåproduksjonen er beregnet til brutto 55-60 000 fat per dag. 

Kontakt

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no   

Media 
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no