Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Photo of Goliat platform from helicopter

2. mars 2023

Bekrefter oljefunn nær Goliat i Barentshavet 

Vår Energi bekrefter funn av olje i den opererte 7122/8-1S Countach-brønnen i utvinningstillatelse PL229 (Goliat), nordvest for Hammerfest, med oppdaterte volumanslag.  

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i segmentet som ble boret, er mellom 0,5 og 2,1 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (3-13 millioner fat oljeekvivalenter). Potensialet i de andre segmentene kan være opp til 3,7 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (23 millioner fat oljeekvivalenter). 

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt og rettighetshaverne vil vurdere å bore en avgrensningsbrønn på et senere tidspunkt. Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production i Vår Energi: 

Countach styrker selskapets posisjon som det ledende leteselskapet på norsk sokkel. Funnet inngår i rekken av vellykkede letebrønner i Barentshavet de siste årene, inkludert Lupa, det største funnet på norsk sokkel i 2022. Det bekrefter samtidig vår letestrategi og posisjon i området. Vi vil vurdere en mulig kommersialisering og tilknytning av funnet til Goliat FPSO. Grunnet sen ankomst av boreriggen til feltet i vinter har det ikke vært mulig å gjennomføre det planlagte sidesteget før de tidsbegrensende borerestriksjonene, som er basert på miljømessige hensyn, inntrer 1. mars. Vi ser fram til å fortsette undersøkelsen av området rundt Goliat senere.

Countach-brønnen ble boret om lag 13 kilometer nordøst for Goliat-feltet i den sørlige delen av Barentshavet, og 91 km fra Hammerfest.   

Brønnen ble boret til et målt dyp på 2989 meter og olje ble påtruffet i Realgrunnen- og Kobbeformasjonene. Det er utført omfattende datainnsamling for videre vurdering. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Vår Energi er operatør med en eierandel på 65 %, mens Equinor eier de resterende 35 %. 

Kontakt

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no