Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Produksjon

Produksjon

En 50 år lang suksesshistorie fortsetter. Vi er tilstede på hele sokkelen, og prioriteringene for veien videre er klare:

 • Være den sikreste operatøren, og være ledende på bærekraft
 • Forvalte vår robuste portefølje og rigge for videre vekst
 • Sikre operasjonell beste praksis på tvers av hele porteføljen
 • Være en foretrukken partner

Vårt hovedmål er å maksimere verdiskapningen, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å øke oljeutvinningen på en trygg og bærekraftig måte.

39

produserende felt

220 000

fat oljeekvivalenter per dag

Egenopererte felt

Goliat

Goliat-feltet er lokalisert i PL 229 i Barentshavet – det aller første, produserende oljefeltet i det nordligste området på norsk sokkel. Goliat ble funnet i 2000, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 2009. Feltet er utviklet med en flytende produksjonsenhet optimalisert for å tåle kulde og dårlig vær. Produksjonen startet i mars 2016.

Vår Energi er operatør med 65% eierandel, mens Equinor er partner med 35% eierandel.

Marulk

Marulk-feltet ligger i PL 122 i Norskehavet. Marulk er et undersjøisk gassfelt lokalisert 25 kilometer sørvest for Norne-feltet. Marulk ble funnet i 1992 og Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2010.

Marulk er knyttet opp til Norne-installasjonen og hadde produksjonsstart i 2012. Vår Energi er operatør for Marulk-feltet med 20% eierandel, mens Equinor (33%) Ineos (30%) og DNO (17%) er partnere.

Balder

Balder-feltet ligger i PL 001 på Utsira-høyden i Nordsjøen – den aller første, tildelte lisensen med første leteboring og første oljefunn på norsk sokkel.

Balder-feltet er utviklet med et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy (FPSO) og flere undersjøiske produksjonssystemer. Produksjonen hadde oppstart i 1999, og Balder eksporterer gass til Statpipe.

Planen er å utvide produksjonen i Balder-området frem mot 2045. Det pågår et forlenget levetidsprogram for Balder FPSO (2030) – inkludert seismiske undersøkelser og boreprogrammer. Mer informasjon om Balder Future-prosjektet.

Vår Energi er operatør for Balder-feltet med 90% eierandel. Mime Petroleum AS er partner med 10% eierandel.

Ringhorne platform. Photo.

Ringhorne og Ringhorne Øst

Ringhorne-feltet er lokalisert i PL 027 og 169 E i Nordsjøen, cirka ni kilometer nordøst for Balder FPSO.

Feltet er utviklet med en plattform med innledende egenskaper for prosessering og vanninjeksjon. Produksjon av olje og gass blir sendt til Balder FPSO for endelig prosessering, lagring og eksport. Produksjon på Ringhorne startet i 2003.

Ringhorne Øst er utviklet med fire brønner fra Ringhorne-plattformen med produksjonsstart i 2006. En ny borekampanje fra Ringhorne-plattformen startet i 2019 og pågår fortsatt.

Vår Energi er operatør for Ringhorne med en eierandel på 90%. Mime Petroleum er partner med 10% eierandel.

Ringhorne Øst er operert av Vår Energi (69.98%), mens DNO North Sea (Norge) AS (22.62%) og Mime Petroleum AS (7,6%) er partnere.


Partneropererte felt

Vår Energi har eierinteresser i følgende produserende felt:

Nordsjøen:

 • Brage (12.2 %)
 • Bøyla (20 %)
 • Snorre (18.6 %)
 • Ekofisk (12.4 %)
 • Eldfisk (12.4 %)
 • Embla (12.4 %)
 • Fram (25 %)
 • Frosk (20%)
 • Grane (28.3 %)
 • Gungne (13 %)
 • Sigyn (40 %)
 • Sleipner Vest (17.2 %)
 • Sleipner Øst (15.4 %)
 • Statfjord (21.3 %)
 • Statfjord Nord (25 %)
 • Statfjord Øst (20.5 %
 • Svalin (13 v)
 • Sygna (20.9 %)
 • Tor (10.8
 • Tordis (16.1 %)
 • Vigdis (16.1 %)

Norskehavet:

 • Bauge (17,5%)
 • Åsgard (22,1 %)
 • Morvin (30 %)
 • Mikkel (48,4 %)
 • Hyme (17,5%)
 • Fenja (45%)
 • Kristin (16.7 %)
 • Tyrihans (18 %)
 • Norne (6.9 %)
 • Ormen Lange (6.3 %)
 • Heidrun (5.2 %)
 • Urd (11.5 %)
 • Skuld (11.5 %)
 • Trestakk (40.9 %)

Flere ekspansjonsprosjekter på partneropererte felt er i planleggings- og gjennomføringsfasen. Disse prosjektene vil øke oljeutvinningen og forlenge levetiden til de produserende feltene. Noen av disse er lavtrykksprosjekter, mens andre er feltutviklingsprosjekter.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.