Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Grunnlaget for styringsstrukturen i Vår Energi er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte Vår Energi og føre tilsyn med selskapets generelle drift og virksomhet. 

 

Organisasjon

Vår Energis vedtekter og den norske allmennaksjeloven fastsetter generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til selskapets vedtekter skal den ordinære generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. 

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS), mottar innkalling til generalforsamlingen. De har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. 

Vår Energis organisasjon er bygd opp slik at den skal kunne håndtere våre nåværende og framtidige forretningsbehov. 


Ledelse

Vår Energis ledergruppe består av seks erfarne ledere. De representerer ulike typer kompetanse og kunnskap fra omfattende karrierer i olje- og gassindustrien. 


Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.  Styret velges av Generalforsamlingen, og er uavhengig av ledelsen. Styret består av følgende medlemmer:  

Thorild Widvey

Rolle: Styreleder
Fødselår: 1956
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv:  Styreleder for Festspillene i Bergen, styremedlem i Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend (QSPA). Styremedlem i flere mindre selskaper.

Erfaring:
Thorhild Widvey har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor i Norge, med vekt på energiindustrien. Hun har blant annet tidligere vært olje- og energiminister og statssekretær i Utenriksdepartementet. Hun har også vært styreleder i Statkraft, og styremedlem i Solstad Offshore.

Utdannelse:
Ledelse

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Liv Monica Bargem Stubholt

Rolle: Nestleder
Fødselår: 1961
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Styreleder – Cadre AS, Silex Gas Norway AS, Green Ammonia Berlevåg. Styremedlem – Sintef Energi AS, Enquest Plc, VNG AG, Nordic Ferries Infrastructure AS, Aker Carbon Capture AS, Gigante Salmon AS og Helse Sør-Øst RHF.

Erfaring:
Liv Monica Bargem Stubholt er partner i advokatfirmaet Selmer, med ESG, selskapsstyring og energisektoren som sine viktigste kompetanseområder. Hun har tidligere vært investeringsdirektør i Aker ASA, konsernsjef for Aker Seafoods ASA, daglig leder for Aker Clean Carbon AS, direktør i konsernledelsen i Kværner ASA og statssekretær i Utenriksdepartementet og Energidepartementet.

Utdannelse:
Liv Monica Stubholt er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Francesco Gattei

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1969
Utnevnt: 11. september, 2020
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Francesco Gattei har mer enn 25 års erfaring fra olje- og gassektoren, og har hatt flere lederroller i Eni S.p.A Group. Han er for tiden direktør med ansvar for økonomi og finans (CFO) i Eni S.p.A, og har tidligere hatt stillinger som oppstrømsdirektør for Nord- og Sør-Amerika, leder for investorrelasjoner, sekretær for Enis Advisory Board, direktør for markedsscenarioer og strategiske muligheter, og leder for oppstrøms fusjoner og oppkjøp.

Utdannelse:
Francesco Gattei har en mastergrad i energi- og miljøforvaltning fra Scuola Mattei. Han har også en universitetsgrad i økonomi og handel fra Universitetet i Bologna fra 1994, med oppgave om oljemarkedet.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Guido Brusco

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1970
Utnevnt: 10. desember, 2021
Andre styreverv: Leder for Confindustria Energia (bransjeforening for energiselskaper med virksomhet i Italia)

Erfaring:
Guido Brusco har over 25 års erfaring fra energiindustrien for Eni S.p.A Group, med ulike lederstillinger i flere land. Guido er for øyeblikket Chief Operating Officer Natural Resources for Eni S.p.A, og har tidligere vært oppstrømsdirektør, konserndirektør for regionen sør for Sahara og administrerende direktør i Angola og Kasakhstan.

Utdannelse:
Guido Brusco har en universitetsgrad i maskinteknikk med laud fra Università La Sapienza i Roma i Italia.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Clara Andreoletti

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1976
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Commonwealth Fusion System, M2X

Erfaring:
Clara Andreoletti er administrerende direktør for Eni Next LLC, og har tidligere vært Head of Natural Resources Business Support Services, Head of Geosciences & Subsurface Operations Data Management, Head of Prospect and Exploration Projects Validation og Head of West Africa Exploration for Eni S.p.A. Hun har over 20 års erfaring fra energisektoren for Eni S.p.A Group.

Utdannelse:
Telekommunikasjonsingeniør

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Skattemessig hjemmehørende i Italia, for tiden bosatt i USA

Fabio Ignazio Romeo

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1955
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Styremedlem i Epta Refrigeration S.p.A, styremedlem i CESI S.p.A, nestleder i Elkat S.A.

Erfaring:
Fabio Ignazio Romeo er i øyeblikket styreleder for Oman Cables, og jobbet som Chief Strategy Officer i Prysmian Group S.p.A fra januar 2014 til april 2021.

Utdannelse:
Fabio Ignazio Romeo har grunnutdanning i elektroteknikk fra Politecnico di Milano, og en akademisk grad og doktorgrad i elektroteknikk og informatikk fra University of California i Berkeley.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Ove Gusevik

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1965
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Cadre

Erfaring:
Ove Gusevik er seniorpartner i HitecVision, som han begynte å jobbe for i 2021, etter å ha jobbet som leder for Investment Banking i SpareBank1 Markets. Ove Gusevik har mer enn 30 års erfaring fra investeringsbankvirksomhet, blant annet som en av grunnleggerne av First Securities, og som administrerende direktør Norge og Nordic Head of Energy i Alfred Berg ABN AMRO. Han har også erfaring som styreleder og styremedlem i flere selskaper på Oslo Børs. Han har hatt en ledende rolle i mange av de største transaksjonene i den skandinaviske energiindustrien, inkludert olje- og gassektoren.

Utdannelse:
Ove Gusevik har en mastergrad i økonomisk historie fra London School of Economics, og en MBA fra Middlebury Institute of International Studies i Monterey i California, hvor han var Fulbright-stipendiat. Han er også cand.mag. fra Universitetet i Agder, og har befalsutdanning fra Hæren.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Marica Calabrese

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1978
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Styreleder i Coral FLNG SA

Erfaring:
Marica Calabrese har over 20 års erfaring fra energisektoren, og ble nylig utnevnt som administrerende direktør for Eni Rovuma Basin, som er Enis tilknyttede selskap i Mosambik, og General Manager Upstream for Mozambique Rovuma Basin. Hun har tidligere hatt stillingen som Head of Resources Development Integrated Studies Africa Region i Eni S.p.A. Mellom 2017 og 2019 jobbet hun i Eni S.p.As avdeling for fusjoner og oppkjøp, der hun hadde ansvaret for å følge fusjon- og oppkjøpsprosjekter fra begynnelsen, via forhandlinger og fram til gjennomføring av avtalene. Hun brukte de første 14 årene av sin karriere i reservoaravdelingen i oppstrømsdivisjonen i Eni S.p.A, og i Eni Norge AS.

Utdannelse:
Marica Calabrese har en akademisk grad med laud i miljøteknikk fra Politecnico di Milano, og en mastergrad (med laud) i petroleumsteknologi fra Imperial College of London.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia, men jobber for tiden i Mosambik

Jan Inge Nesheim

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1963
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Jan Inge Nesheim har jobbet offshore for Vår Energi i mer enn 25 år (via Exxon og Point Resources). Han har stillingen som fagansvarlig mekanisk på Balder. Før han begynte i selskapet jobbet han offshore for andre selskaper, som Smedvig Drilling. I løpet av de senere årene har han vært ansattvalgt for fagforbundet SAFE, og også klubbleder i Vår Energi. Tidligere har han representert de ansatte i en rekke utvalg, slik som arbeidsmiljøutvalget og bedriftsutvalget. Nesheim har også hatt flere tillitsverv i det sentrale SAFE-forbundet .

Utdannelse:
Sjefingeniør marin

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Hegen Susanne Blåsternes

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1977
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Hege Susanne Blåsternes har jobbet for Vår Energi siden 2019. Hun har i øyeblikket stillingen som Vice President Subsurface, og har tidligere hatt flere lederstillinger i selskapet. Hun har mer enn 20 års erfaring fra bransjen. Hun har rollen som ansatterepresentant for Tekna i styret.

Utdannelse:
Hege Susanne Blåsternes har en mastergrad i petroleum geofysikk fra Universitetet i Bergen i 2002.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Bjørn Nysted

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1974
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Bjørn Nysted har jobbet for Vår Energi siden 2019. Han har i øyeblikket stillingen som Vice President HSSE i Project & Operations i avdelingen for sikkerhet og bærekraft. Han har over 25 års erfaring fra norsk olje- og gassindustri, og har hatt mange ulike roller fra prosjektering til HMS og prosjektledelse. Han har tidligere jobbet for flere ulike operatørselskaper. Han har rollen som ansatterepresentant for NITO i styret.

Utdannelse:
Bjørn Nysted har en bachelorgrad i branndynamikk fra Høyskolen Stord/Haugesund i 1997.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Martha Skjæveland

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1966
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Martha Skjæveland har jobbet for Vår Energi siden 2006. Hun har mer enn 30 års erfaring fra oljeindustrien, både fra boring, drift, prosjekter, serviceselskaper og kommersielle roller. Hun har vært klubbleder for fagforeningen Industri Energi i Vår Energi siden 2010. Hun var også Eni Norges representant i Eni-konsernets europeiske bedriftsutvalg fra 2011 til 2018, og varamedlem i Eni Norges styre fra 2016 til 2018.

Utdannelse:
Blandet, med studier innenfor arbeidsmiljø og økonomi fra ulike universiteter i Norge.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Underkomitéer til styret

Kontrollkomitéen:

 • Liv Monica Bargem Stubholt – Leder
 • Ove Gusevik
 • Francesco Gattei
 • Bjørn Nysted (ansattrepresentant)

Instruks for Kontrollkomitéen.

Sikkerhet- og bærekraftkomitéen:

 • Marica Calabrese – Leder
 • Fabio Ignazio Romeo
 • Jan Inge Nesheim (ansattrepresentant)
 • Hege Susanne Blåsternes (ansattrepresentant)

Instruks for Sikkerhet- og Bærekraftkomitéen.

Valgkomité:

(Valgt ved Generalforsamling for perioden 26.01.2022 – Generalforsamling in 2024)

 • Philip Duncan Hemmens –  Leder
 • Lars Christian Bacher

Instruks for Valgkomitéen.

Komité for godtgjørelse og lederutvikling:

 • Thorhild Widvey – Leder
 • Guido Brusco
 • Martha Skjæveland (ansattrepresentant)

Instruks for Komité for godtgjørelse og lederutvikling.


Goliat helipad

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øveste styringsorgan.

Alle aksjonærer registrert ved Verdipapirsentralen ASA (VPS) mottar invitasjon til selskapets Generalforsamling.

Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert – følg lenken under.

Generalforsamling

Internrevisjon

Internrevisjonen er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll.  Formålet med internrevisjon er å tilby uavhengig, objektiv rådgivning med mål om å sikre og tilføre verdi, og forbedre selskapets virksomhet. 

Funksjonen hjelper Vår Energi med å nå sine forretningsmål gjennom å en systematisk og risikobasert tilnærming til evaluering og forbedring av selskapsstyring, risikostyring og kontrollprosesser.  Arbeidet omfatter, men er ikke begrenset til, objektive revisjoner der formålet er å gi uavhengige vurderinger til styret og ledelsen i Vår Energi.

Internrevisjonen sine viktigste oppgaver er å:  

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner  
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner 
 • overvåke selskapets oppfølging av revisjoner  
 • yte rådgivning i forbindelse med styring, risiko og kontroll  
 • gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger  
 • undersøke overholdelse av Vår Energi sine etiske retningslinjer og anti-korrupsjonslovgivning  
 • utarbeide rapporter for styrets revisjonsutvalg og ledelsen  

Direktør for Internrevisjonen (SVP Internal Audit)

 • direkte underordnet styret og administrerende direktør (CEO)   
 • leder Vår Energi sin varslingskomite  

Ekstern revisor

Selskapets eksterne revisor er uavhengig av Vår Energi og er valgt av generalforsamlingen. Godtgjørelsen til selskapets revisor godkjennes av generalforsamlingen. I henhold til instruks er styrets revisjonsutvalg ansvarlig for å påse at selskapet har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon. I evalueringen av ekstern revisor legges det vekt på selskapets kompetanse, kapasitet, tilgjengelighet lokalt og internasjonalt samt honorarets størrelse.