Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Organisasjon og verdier

Organisasjon og verdier

Vi anser våre 800 ansatte for å være Vår Energis største ressurs. Våre ansatte jobber ved hovedkontoret i Stavangerregionen, avdelingskontorene i Hammerfest og Oslo, og på våre offshore-felt på norsk sokkel.

Vår Energi jobber for å beholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig arbeidsstyrke av profesjonelle individer, i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø. Det forventes at alle våre medarbeidere handler i tråd med selskapets mål om å fullføre våre forretnings- og driftsaktiviteter med integritet, høy arbeidsstandard og godt samfunnsborgerskap – som alt støtter opp om Vår Energis hovedmål om å øke vårt fotavtrykk på norsk sokkel på en bærekraftig måte.

Mer informasjon og ledige stillinger og karrieremuligheter i Vår Energi finnes under Karriere-seksjonen.

Med ambisiøse vekstplaner har selskapets verdier blitt definert som en rettesnor i vår måte å jobbe på. Verdiene er illustrert under.