About us
About us Strategy Executive Committee Exploration & Production License map Projects
Sustainability
Sustainability Climate & Environment Social Sponsorship and support Governance
Governance Annual General Meeting Policy hub Reports and presentations
Investor
Investor About the share Dividends Reports and presentations Financial Calendar Governance Debt
Careers News and media
News and media News Stock exchange announcements Articles
Contractors and Suppliers
Ringhorne platform in the north sea
Ringhorne

1 April 2019

Ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene

Vår Energi AS har inngått en avtale med Mime Petroleum AS om å selge 10 prosent eierandel i totalt seks lisenser i Balder- og Ringhorne-feltene på norsk kontinentalsokkel.

Vår Energi er operatør for Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst-feltene, lokalisert i Nordsjøen. Mime Petroleum vil ifølge avtalen få en andel på 10 prosent i lisensene PL 001, PL 027, PL 027 C, PL 028, PL 028 S og PL 027 GS, hvor Vår Energi nå har en andel på 100 prosent. Forutsatt godkjenning fra myndighetene, vil avtalen gi Mime 10 prosent eierandel i Balder- og Ringhorne-feltene, i tillegg til 7,4 prosent eierandel i Ringhorne Øst-feltet.

– Vi er glade for å sluttføre avtalen og sikre en ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene. En ny partner vil delta og investere i våre ambisiøse og felles planer om en videre, økonimisk utvikling av feltene. Vi ser fram til å fortsette et produktivt samarbeid med Mime Petroleum for å revitalisere Balder- og Ringhorne-området, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning, og fullføring av transaksjonen er planlagt senere i år. Partene er enige om å holde vilkårene i avtalen konfidensielle.

Om Balder- og Ringhorne-feltene
Vår Energi har reserver og ressurser på mer enn 1.250 millioner fat oljeekvivalenter (mfoe), med en målsetning om å bygge ut om lag 500 mfoe i løpet av de neste fem årene. Videre utvikling av påviste reserver og tilleggsressurser som er kartlagt i Balder- og Ringhorne-feltene, er et viktig element i vektsplanen. I tillegg ser vi ytterligere potensial i å øke reservene i området gjennom et leteprogram, som skal starte i 2020.

Balder X-prosjektet innebærer betydelige prosjektaktiviteter som levetidsforlengelse av Jotun FPSO mot 2045, og boring av 20 nye produksjonsbrønner i Balder- og Ringhorne-feltene. Andre prosjekter i området består av et kommende boreprogram på Ringhorne, og levetidsforlengelse av Balder FPSO mot 2030. En revidert plan for utbygging og drift (PUD) skal ifølge planen leveres fjerde kvartal 2019.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og et resultat av sammenslåingen av Point Resources AS og Eni Norge AS i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Mer informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:
Elisabeth Fiveland, talsperson i Vår Energi

Mobile: +47 93 05 07 07
Email: elisabeth.fiveland@varenergi.no