About us
About us History Strategy People Leadership
Our business
Our business License map Production Development and Projects
Development and Projects Balder Future
Exploration Research & development Commercial and business development Contractors
Sustainability
Sustainability Safety Environment
Environment Climate Energy efficiency Biodiversity
Social
Social Local value creation Corporate Social Responsibility People, training, and diversity
Governance
Governance Sustainable supply chain Business integrity Control & improvement Code of ethics & whistleblowing
Investor News & Media
News & Media Media library News archive Press Releases Publications Policies
Careers Contact
Text size change icon

To change text size:

PC: Hold down the Ctrl key and press "+" to increase or "-" to decrease.

Mac: Hold down the Cmd (Command) key and press "+" to increase or "-" to decrease.

NO
Ringhorne

1 April 2019

Ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene

Vår Energi AS har inngått en avtale med Mime Petroleum AS om å selge 10 prosent eierandel i totalt seks lisenser i Balder- og Ringhorne-feltene på norsk kontinentalsokkel.

Vår Energi er operatør for Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst-feltene, lokalisert i Nordsjøen. Mime Petroleum vil ifølge avtalen få en andel på 10 prosent i lisensene PL 001, PL 027, PL 027 C, PL 028, PL 028 S og PL 027 GS, hvor Vår Energi nå har en andel på 100 prosent. Forutsatt godkjenning fra myndighetene, vil avtalen gi Mime 10 prosent eierandel i Balder- og Ringhorne-feltene, i tillegg til 7,4 prosent eierandel i Ringhorne Øst-feltet.

– Vi er glade for å sluttføre avtalen og sikre en ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene. En ny partner vil delta og investere i våre ambisiøse og felles planer om en videre, økonimisk utvikling av feltene. Vi ser fram til å fortsette et produktivt samarbeid med Mime Petroleum for å revitalisere Balder- og Ringhorne-området, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning, og fullføring av transaksjonen er planlagt senere i år. Partene er enige om å holde vilkårene i avtalen konfidensielle.

Om Balder- og Ringhorne-feltene
Vår Energi har reserver og ressurser på mer enn 1.250 millioner fat oljeekvivalenter (mfoe), med en målsetning om å bygge ut om lag 500 mfoe i løpet av de neste fem årene. Videre utvikling av påviste reserver og tilleggsressurser som er kartlagt i Balder- og Ringhorne-feltene, er et viktig element i vektsplanen. I tillegg ser vi ytterligere potensial i å øke reservene i området gjennom et leteprogram, som skal starte i 2020.

Balder X-prosjektet innebærer betydelige prosjektaktiviteter som levetidsforlengelse av Jotun FPSO mot 2045, og boring av 20 nye produksjonsbrønner i Balder- og Ringhorne-feltene. Andre prosjekter i området består av et kommende boreprogram på Ringhorne, og levetidsforlengelse av Balder FPSO mot 2030. En revidert plan for utbygging og drift (PUD) skal ifølge planen leveres fjerde kvartal 2019.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og et resultat av sammenslåingen av Point Resources AS og Eni Norge AS i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Mer informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:
Elisabeth Fiveland, talsperson i Vår Energi

Mobile: +47 93 05 07 07
Email: elisabeth.fiveland@varenergi.no