Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Boreriggen Transocean Enabler offshore
Boreriggen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

9. juni 2022

Olje- og gassfunn i Barentshavet

Vår Energi bekrefter funn av olje og gass i den Equinor-opererte letebrønnen Skavl Stø i Johan Castberg-området.

Målet med Skavl Stø-brønnen var å påvise hydrokarboner i Stø-formasjonen til Realgrunnen SubGroup. Brønnen traff en hydrokarbonkolonne på 46 meter med svært gode til gode reservoar-egenskaper.

Foreløpige anslag på størrelsen på funnet er mellom 6-10 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Videre evalueringer av funnet vil se på muligheter for en tilkobling til Johan Castberg.

Funnet er viktig for den videre utviklingen av området, sier administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød:

Skavl Stø-funnet er den andre letesuksessen i 2022 – kun kort tid etter Snøfonn Nord-funnet i samme området. Dette styrker Vår Energi sin posisjon i Barentshavet ytterligere og bygger godt opp under våre langsiktige vekstmål.

Letebrønnen ligger rundt fem kilometer sørøst for Johan Castberg-feltet og 210 kilometer nordvest for Hammerfest.

Skavl Stø ble boret i produksjonslisens (PL) 532 av Transocean Enabler. Det ble gjennomført omfattende datainnsamling, inkludert prøvetaking. Brønnen blir nå permanent plugget.

Vår Energi ASA har en eierandel på 30 % av lisensen, mens Equinor (operatør; 50 %) og Petoro (20 %) utgjør resten.