Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenoperert

Egenoperert utbygging

Vår Energis netto daglige produksjon forventes å nå 350 000 fat oljeekvivalenter innen 2023, etter å ha utviklet mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i over ti eksisterende prosjekter i vår utbyggingsportefølje.

Målet vil kreve investeringer på om lag 65 milliarder kroner over de neste fire årene.

Økt utvinning fra Balder-feltet

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Vår Energi satser tungt i området, og har mål om å forlenge produksjonen til 2045.  Vi har fire pågående prosjekter:

  • Balder FPU Levetidsforlengelse – oppgradering av Balder-skipet.
  • Ringhorne III – boring av nye brønner
  • Balder Future – oppgradering av Jotun FPSO og boring av 13 nye produksjonsbrønner, og én vanninjeksjonsbrønn
  • Ringhorne IV – boring av nye brønner

I tillegg vurderes nye letebrønner i området.

Utbygging av Alke-funnet

I mai 2017 ble planleggingen av en potensiell utbygging av Alke-funnet i Barentshavet gjenopptatt. Selskapet arbeider for å modne et mulig gasseksportkonsept som skal forlenge lisensen. Vi har flere studier som vurderer konseptvalg i kombinasjon med Goliat-lisensen, da Alke-feltet ligger sørvest for Goliat-feltet.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.