Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenoperert

Egenoperert utbygging

Vår Energis netto daglige produksjon forventes å nå 350 000 fat oljeekvivalenter innen 2023, etter å ha utviklet mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i over ti eksisterende prosjekter i vår utbyggingsportefølje.

Målet vil kreve investeringer på om lag 65 milliarder kroner over de neste fire årene.

Balder X-prosjektet

Produserende felt som Balder og Ringhorne vil gjennomgå store ombygginger i løpet av de neste årene. Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). 

Balder X-prosjektet inneholder en revidert plan for utbygging og drift av Balder og Ringhorne-feltene (Balder Future). Planen er å bore nye produksjonsbrønner og forlenge produksjonen fra området til 2045. Det gir PL 001 en levetid på totalt 80 år.  

I tillegg planlegges omfattende oppgradering av produksjonsskipene Jotun FPSO og Balder FPSO – Balder mot 2030 og Jotun mot 2045. Jotun A FPSO skal re-installeres til området mellom Balder- og Ringhorne-feltene. 

Alke

I mai 2017 ble planleggingen av en potensiell utbygging av Alke-funnet i Barentshavet gjenopptatt. Selskapet arbeider for å modne et mulig gasseksportkonsept som skal forlenge lisensen. Vi har flere studier som vurderer konseptvalg i kombinasjon med Goliat-lisensen, da Alke-feltet ligger sørvest for Goliat-feltet.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.