Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenoperert

Egenoperert utbygging

Vår Energis netto daglige produksjon forventes å nå 250 000 fat oljeekvivalenter innen 2023, etter å ha utviklet mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i over ti eksisterende prosjekter i vår utbyggingsportefølje. Dette målet vil kreve investeringer på om lag 65 milliarder kroner over de neste fem årene.

Balder og Ringhorne

Produserende felt som Balder og Ringhorne vil gjennomgå store ombygginger. Den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel i 1965, PL 001 i Balder-feltet, er for tiden gjenstand for en utvidet produksjonshorisont frem mot 2045.

Balder X-prosjektet inneholder en plan for å bore ytterligere produksjonsbrønner i Balder- og Ringhorne-området, samtidig som det skal foregå en oppgradering av Jotuns flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy (FPSO) – som skal flyttes til området mellom Balder- og Ringhorne-feltene, nærmere bestemt i PL 001. Dette vil muliggjøre produksjon av nye Balder- og Ringhorne-volumer, og dermed gi PL 001 en levetid på 80 år.

Jotun FPSO og Balder FPSO vil begge gjennomgå programmer for levetidsforlengelse – Balder mot 2030 og Jotun mot 2045. Nye borekampanjer starter i 2019, og 25 nye, planlagte produksjonsbrønner vil øke oljeutvinningen i Balder- og Ringhorne-området betydelig. Mer informasjon om Balder- og Ringhorne-feltene er tilgjengelig i seksjonene for Leting og Produksjon.

Alke

I mai 2017 ble planleggingen av en potensiell utbygging av Alke-funnet i Barentshavet gjenopptatt. Selskapet arbeider for å modne et mulig gasseksportkonsept som skal forlenge lisensen. Vi har flere studier som vurderer konseptvalg i kombinasjon med Goliat-lisensen, da Alke-feltet ligger sørvest for Goliat-feltet.

En full oversikt over Vår Energis portefølje er tilgjengelig i vårt interaktive lisenskart.